ตัวช่วยเริ่ม

ปั้นไอเดียลงมือทำ

Idea

คิดไอเดียสุดเจ๋งด้วย Idea Generation

Theory of Change

ตั้งสมมติฐานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (วิธีแก้ไขปัญหา)

Team Canvas

สร้างทีมแกร่งด้วย Team Canvas (For Newbie)

Communication Plan

วางแผนการสื่อสารด้วย Communication Plan

Prioritization

ตัวช่วยจัดการเวลา

Login