เครื่องมือ/ตัวช่วย

ปั้นไอเดียลงมือทำ

Idea

คิดไอเดียสุดเจ๋งด้วย Idea Generation

Theory of Change

ตั้งสมมติฐานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (วิธีแก้ไขปัญหา)

Team Canvas

สร้างทีมแกร่งด้วย Team Canvas (For Newbie)

Communication Plan

วางแผนการสื่อสารด้วย Communication Plan

Prioritization

ตัวช่วยจัดการเวลา

Reflection

ถอดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

Resource Management

ตัวช่วยการจัดการทรัพยากร

Getting Feedback

ตัวช่วยเก็บผลลัพธ์การทำงาน

After Action Review

ทบทวนหลังทำกิจกรรม

Effective Meeting

Effective Meeting

ตัวช่วยเพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
Gantt Chart

Gantt Chart

ออกแบบกิจกรรมและวางแผนงาน

Login