หน้าแรก

“ทุกการเปลี่ยนแปลง
ต้องการแรงสนับสนุน”

ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ ลงเงินก้อนเล็ก ๆ
กับไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นจริง

ได้แล้ววันนี้ – 19 กรกฎาคม 2563

เสริมแรงใจ

ตัวช่วยเริ่ม

วางแผนการสื่อสารด้วย Communication Plan

ถอดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

การสนับสนุนจากโครงการ

Crowdfunding

แพลตฟอร์มระดมทุนและหาอาสา
พร้อมเงินทุนสมทบ

Tools & Cases

เครื่องมือและเคสตัวอย่าง
หนุนการทำโปรเจกต์

Online Meeting

ประชุมออนไลน์เดือนละครั้ง
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับโค้ช

Community

เครือข่ายสนับสนุน
ของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

Login