สถานการณ์สถานการณ์ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ทำให้เศรษฐกิ เศรษฐกิจเป็นไปในทางที่ไม่ดีซึ่งทำให้มีบางกลุ่มถูกไล่ออกจากงาน และมีผลกระทบต่อครอบครัวทำให้มีการขาดรายได้

WCH hero team

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
WCH hero team

สมาชิกของ WCH hero team มี อุ้ม นุ่น ตูน พวกเรา 3 คนเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน เรารู้จักกันจากที่เราได้อยู่ห้องเดียวกัน ได้ทำงานร่วมกัน แล้วมีไอเดียและความคิดที่คลายๆกัน และพวกเรา 3 คนชอบการช่วยเหลือผู้อื่นจึงรวมตัวกันเข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาชิก

นายศรัณยพงศ์ เอี่ยมอนงค์

นางสาวกัญญาภัค กิจชล

อุ้มเป็นหัวหน้าทีมในการจัดการเรื่องของเนื้อหาต่างๆ นุ่นจะเป็นฝ่ายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลและคอยซัพพอร์ต ตูนจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆเนื่องจากตูนคนที่ถนัดหน้าโปรแกรมและเล็กทรอนิกส์มากที่สุด พวกเราทุกคนล้วนความสนใจในด้านการช่วยเหลือชุมชนและการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของสมาชิก

อุ้มมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นแพทย์ซึ่งจะนำโปรเจ็คนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ำใจและการทำงานเป็นทีม นุ่นมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นตำรวจหญิงซึ่งจะต้องมีระเบียบมีวินัยและที่สำคัญต้องมีจิตใจที่ดีกว่าเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยกัน ซี่
จากการทำโปรเจ็คนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพได้ ตูนมีเป้าหมายอยากเป็นโปรแกรมเมอร์จะเรียนรู้หรือพัฒนากันฝีมือตัวเองและนำความรู้ที่มีมาใช้ในการทำโปรเจ็คนี้ให้ดีขึ้น

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย เพื่อระดมความคิดแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากปัญหารายได้ลดลงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบอยู่เป็นจำนวนมาก จึงอยากได้อาสาสมัครจำนวนโดยประมาณ 8-12 คนเข้ามาช่วยเรื่อง

1. ลู่ทางสู่การตลาดจำนวน 1-2 คน

2. ผลิตผลการแปรรูปต่างๆและการออกแบบ 3-5 คน

3.การเข้าถึงเทคโนโลยีและโซเชี่ยล 2-3 คน และ

4.การเช็ครายละเอียดของงาน 2 คน

ช่วงเวลาที่คาดว่าเหมาะสมในการทำงานครั้งนี้ เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม ค่ะ


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login