สถานการณ์ตอนนี้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในสังคมและวัยรุ่นมากขึ้นในช่วง Covid-19 และในยุค Post Covid-19 แต่ในปัจจุบันวัยรุ่นขาดความเข้าใจในประเด็นต่างๆของสังคม ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของสังคม เช่น การบูลลี่กลั่นแกล้งกันในโรงเรียน การขาดความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ การขาดความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อเยาวชนคนในสังคมที่ถูกกระทำ อาทิเช่นการทำร้ายร่างกาย ผลเสียต่อสุขภาพจิต และที่ร้ายแรงที่สุดคือการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เท่าทันของหลักสูตร การไม่เห็นความสำคัญในการเคารพซึ่งความหลากหลาย และการขาดความรู้พื้นฐานในด้านนี้ รวมถึงขาดการกระตุ้นให้เกิดควมสำคัญในด้านนี้

ผลกระทบ
Gen Z
ผู้ถูกกระทำ ได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่น อับอาย หวาดระแวง เศร้าหมอง รู้สึกว่าตนไร้ค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพเช่น นอนไม่หลับ หรือการทำร้ายตนเอง และทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันปกติ
ผู้กระทำ ได้รับผลกระทบทางจิตใจในภายหลัง เช่น เกิดความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำกับผู้อื่น ลงโทษตัวเอง หรืออาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งคือ เสพติดความรุนแรงจนกลายเป็นอาชญากรในอนาคต
Bystander ผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ อาจจะดูอยู่ แต่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ
ซึมซับพฤติกรรมลักษณะนี้ไปกระทำในอนาคต และอาจเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
Direct
บุคลากรครู ต้องคอยตั้งรับและแก้ปัญหาที่ตามมาหลังจากนักเรียน (เหยื่อ) ได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีบนโลกออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบกับการเรียนได้เนื่องจากได้รับผลกระทบทางจิตใจ รวมไปถึงหากการโจมตีในโลกออนไลน์นำไปสู่การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ก็ต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
พ่อ-แม่ และผู้ปกครอง ต้องคอยตั้งรับและแก้ปัญหาที่ตามมาหลังจากที่เด็ก(เหยื่อ)ได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีบนโลกออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันได้เนื่องจากได้รับผลกระทบทางจิตใจ หรือปัญหาสุขภาพ ก็ต้องคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดมากขึ้น หรืออาจเกิดเป็นความเครียดต่อตัวผู้ปกครองเองได้
กลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน ผลกระทบคือเกิดการสร้างค่านิยมที่ผิดในสังคมโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการกลั่นแกล้งหรือการโจมตีผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม และอาจทำให้เกิดการกลั่นแกล้งและเหยียดล้อในสังคมโรงเรียนซ้ำๆ หรือการระรานคนอื่นผ่านการชักนำจากกลุ่มเพื่อน

WASH

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
1709 เงินสนับสนุน

ทีม:
3 สาวพาวเวอร์พัฟเกิร์ล

เก่ง ชีต้า และหยง สามสาวนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมไฟท์กับทุกปัญหา พวกเรา 3 คนเคยมีโอกาสได้ทำโครงการพัฒนาสังคมร่วมกันในเครือข่ายของSYSI ,UNICEFและYSLC ในประเด็นเรื่องของการศึกษาของเยาวชนและการดูแลจิตใจในวัยรุ่น ต้าและหยงรู้จักและสนิทกันมาตั้งเเต่สมัยประถม ส่วนต้ารู้จักกับเก่งผ่านกิจกรรมค่ายที่เกี่ยวกับพื้นที่การปลดปล่อยศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่ทำเราได้แลกเปลี่ยนเเละพูดคุยเรื่องต่างๆมากมายจนทำให้เก่งรู้ว่าต้ามีความสนใจในปัญหาสังคมค่อนข้างมาก พวกเรารวมตัวกันได้จากการที่มีความสนใจและเป้าหมายร่วมกัน
ความฝันของพวกเราคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่า ให้โลกของเราเป็นสังคมที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทุกคนในสังคมมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันเเละกัน รวมถึงรู้จักเคารพในสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะอะไรในชีวิตจริงหรือสังคมโซเชียลมีเดีย ก็จะไม่ลืมว่าอีกฝ่ายคือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและจิตใจจริงๆ เรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างกันทางความคิด และเกิดการโต้เถียงหรือคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
พวกเรามีความเชื่อว่าสังคมของเราสามารถที่จะดีขึ้นได้ และมีความเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ เราผู้เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถ้าเรามองเห็นปัญหาซึ่งเราสามารถหาทางแก้ไขได้ ทำไมเราถึงจะไม่ทำ และความเชื่อของพวกเรานี้สร้างความกล้าที่จะหวังถึงสิ่งที่ดีกว่า และไม่มีคำว่า ‘เป็นไปไม่ได้’ เพราะจะยิ่งกลายเป็นทำให้มองข้ามความอยุติธรรมและตีกรอบให้เรามองไม่เห็นอะไรไกลเกินกว่าตัวเอง เพราะฉะนั้นความเชื่อนี้เป็นกำลังสำคัญที่ให้เรากล้าจินตนาการถึงสังคมที่ดีกว่า และกล้าที่จะลงมือทำให้เห็นว่าสังคมที่ดีกว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
และแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากแก้ปัญหาการCyberbully เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนมีประสบการณ์ร่วม ทุกคนในสังคมต้องเคยพบเจอรวมถึงพวกเราทั้งสามคนเอง ความเกี่ยวข้องของคนในสังคมกับปัญหานี้มี3มิติ ในแง่ของผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ และผู้ที่เพิกเฉย ซึ่งทุกคนในสังคมล้วนเคยมีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้พวกเรามองเห็นปัญหาและเป็นจุดประกายที่อยากจะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความเป็นGen Zนี้ ที่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึก,บริบทของปัญหาและสาเหตุ รวมถึงผลกระทบของมันได้ดีกว่าGenอื่นๆ

สมาชิก

เก่ง
หน้าที่ : Content ( พล็อตเกมส์ )
ทักษะ : การบริหารจัดการ/การใช้Design Thinking /การพูด/การเเต่งฟิคชั่น
ความสนใจ : อ่านหนังสือ/เต้น/ประเด็นสังคม/การเมือง /การศึกษา

ชีต้าห์
หน้าที่ : Content ( พล็อตเกมส์ )
ทักษะ : ภาษาอังกฤษ / ทักษะการฟัง / แก้ปัญหาเฉพาะหน้า / รับมือความกดดัน / มองหาโอกาส / ความคิดสร้างสรรค์
ความสนใจ : การเมือง / กฎหมาย / ประวัติศาสตร์ / ต้นไม้ฟอกอากาศ / เบียร์ / แมว / หนังสือ / คุยแลกเปลี่ยนกับผู้คน / สังคม / เศรษฐศาสตร์ / ซีรีส์ต่างประเทศ / ศิลปะ / สิทธิมนุษยชน / ตกแต่งภายใน / ฟังเพลง

หยง
หน้าที่ content creator
ทักษะ ทำอาหาร ,ตีแบด,ภาษา
ความสนใจ เพลง,ภาพยนตร์,ปัญหาสังคม

เป้าหมายของสมาชิก

เก่งมีเป้าหมายส่วนตัวคือ เพิ่มประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม/ฝึกฝนทักษะการทำงานกับผู้อื่น/เรียนรู้ประเด็นทางสังคม
ชีต้าห์มีเป้าหมายส่วนตัวคือ ได้พบเจอคนเยอะมากขึ้น เรียนรู้จากผู้คนที่หลากหลาย เดินทางไปหลายๆที่ เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกัน สะสมประสบการณ์การทำงานด้าน NGO และการบริหาร/แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
หยงมีเป้าหมายส่วนตัวคือ ได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม มีทักษะการแก้ไขปัญหามากขึ้น
อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน
เกี่ยวข้องเพราะเป็นการทำงานเพื่อสังคม

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 12 คน
– จิตแพทย์ 1 (ที่ปรึกษาในส่วนของเนื้อหาเกมส์)
– เด็กประถมปลายจำนวน 10 คน (ทดลองเล่นเกมส์ในขั้นตอน prototype)
– คนช่วยลงสี ตัวละคร 1 คน

เงินบริจาค

งบประมาณ 10,000 บาท
– ค่าโปรแกรม Tyrano 315 ฿
– ค่า Artwork (character/bg) 7,000 ฿
– 1685 ฿ ค่าโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ(ราคา1เดือน)
– 1000 ฿ คอนเท้นท์ออนไลน์


การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
Sutee s.
509
โอนเงินแล้ว
Sapinya
1000
โอนเงินแล้ว
ธุวรักษ์
200
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
  • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

Login