จากการสัมภาษณ์เด็กมัธยม พบว่าปัญหาในช่วง COVID 19 คือพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมงาน open house ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้และการที่ไม่เข้าร่วมทำให้พวกเขาเกิดปัญหาในการค้นหาตัวเอง ขาดโอกาสในการได้รับคำปรึกษาแบบ insight เช่น การจำลองการสัมภาษณ์จริง ทำให้พลาดโอกาสในการ recheck ตัวเองว่าเหมาะกับอาชีพหรือคณะอะไรกันแน่ และการเรียนในคณะที่เคยเข้าใจเป็นแบบที่คิดไว้หรือไม่ เด็ก ๆ ยังคงต้องการปรึกษากับคนที่เรียนในคณะและมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง หรือคนที่ทำอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันโดยตรง แต่ไม่มี connection ไม่รู้จะไปถามใคร หรือหากรู้จักก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่กล้าจะเข้าไปขอคำแนะนำได้อย่างสบายใจ การอ่านในอินเทอร์เน็ตยังมีข้อมูลไม่ครบ อยากฟังประสบการณ์โดยตรงของจริงมากกว่า เรารับรู้ปัญหามาจากการแชร์ของเด็กจนเข้าใจว่าการที่ไม่ได้เข้าไป open house ส่งผลกระทบกับเขามากขนาดไหน ทำให้เขากังวลขนาดไหน นอกจากนี้คือเด็กค่อนข้างหดหู่กับสถานการณ์ในสังคม ทั้งเรื่องการเมืองที่ตรึงเครียดผนวกกับเรื่องการเรียนที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ที่สำคัญคือไม่ได้ออกจากบ้านไปเจอเพื่อน ทำให้ยิ่งรู้สึกกดดันมากกว่าเดิม

The Roarer Career Guide

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
100 เงินสนับสนุน

ทีม:
The Roaring Twenties

พวกเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่เคยทำโครงการเพื่อสังคมมาด้วยกันอยู่แล้ว และ มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนค่ะ เลยมารวมตัวกันเพื่อต้องการช่วย support เยาวชนในช่วง COVID-19

สมาชิก

Natchita Wanicharoenchai

Sarita Thapanachote

Chanapat Suksmith

Ruechaporn Jansuwan

มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คนแรกดูภาพรวมโมเดลธุรกิจ มีทักษะด้านการนำเสนอและวางแผนภาพรวม มีความสนใจในด้านประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ชอบเล่นดนตรี เต้น คนที่สองดูด้าน marketing มีทักษะทางการนำเสนอ การสื่อสาร เข้ากันได้ดีกับทุกคน อัธยาศัยดี ชอบร้องเพลง เล่นดนตรีไทยและสากล คนที่สามกับสี่เป็นผู้ประสานงานกับคนนอกองค์กร ชอบตัดต่อวิดีโอ ชอบงานศิลปะ ชอบดนตรี และท่องเที่ยว

เป้าหมายของสมาชิก

เป้าหมายทุกคนเหมือนกัน คือต้องการมา support เด็กมัธยมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์นี้เพราะว่าเป็นช่วง COVID-19 และเราได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มเด็กมัธยมมาเลยพบปัญหาที่เขาเจอในช่วงนี้ เลยต้องการมาเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2020

Public Relations: Digital Marketing

 1. Content Writer 1 คน
  • เขียนcontentสำหรับสื่อonline (Articles, Posts)
 2. Graphic Designer 1 คน
  • ทำGraphic & Artworks

Relations

 1. Operators 2 คน
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลและนักเรียน

มาเรียนรู้ เติบโต และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมด้วยกันนะคะ

เงินบริจาค

ต้องการทั้งหมด 5,000 บาท

โดยต้องการนำไปใช้

 • จัดการระบบ Line OA 2,000 บาท
 • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3,000 บาท

สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login