ปัญหาที่สนใจ คือเรื่อง Cyber sexual hurassment ซึ่งปัญหานี้มักพบเจอได้บ่อยในสังคมออนไลน์  การนำภาพบุคคลอื่นไปโพสต์ ไปพูดส่อถึงอารมณ์ทางเพศของตนนั้น เป็นการไม่เคารพสิทธิของคนอื่น และเป็นการสร้างความเสียหายให้กับบุคคลนั้นทั้งกายและทั้งจิตใจ ความรุนแรงของเรื่องนี้มันค่อยๆ ทวีคูณขึ้นมาก เพราะคนบางกลุ่มไม่เข้าใจเรื่องสิทธิการแต่งกาย และเสรีภาพของคนอื่นเลยมักคิดว่าจะส่อไปทางเพศอย่างเดียว ผู้ที่โดนกระทำบางคนอาจจะนำไปสู่สภาพจิตใจที่บอบซ้ำและปัญหาต่างๆ

Cyber Sexual Harassment

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
ฉันโดนโซ่รัด

กลุ่ม ฉันโดนโซ่รัด มาจากการที่สภาพสังคมไทยและความเชื่อแบบผิดๆ ที่คอยเป็นโซ่รัดไม่ให้เราทำอะไรนอกกรอบ ซึ่งกลุ่มเราประกอบไปด้วยแบมแบม ทิพย์ และ สปาย พวกเรามารวมตัวกันเพราะแบมได้เห็นประกาศเปิดรับสมัครโครงการนี้จึงได้ร่วมกลุ่มเพื่อนสนิท เราจึงได้มีการมีการปรึกษาคุยเกี่ยวกับประเด็นพอยท์ต่างๆ ในสังคมในโรงเรียนและในสภาพสังคมใหญ่ๆ ที่เจอกันมา มาเปิดประเด็นถกเถียงและหาข้อยุติด้วยกัน ซึ่งเรามีจุดประสงค์คล้ายกันจึงรวมกลุ่มกัน

สมาชิก

ทิพย์

แบมแบม

สปาย

 • แบมแบมมีหน้าที่คิดไอเดียและซัพพอรต์สมาชิกทุกคน มีทักษะในด้านการถ่ายรูปและแต่งรูป การครีเอทต่างๆ สนใจในเรื่องการต่อต้าน cyber bully
 • ทิพย์มีหน้าที่เสนอโปรเจกต์และวางแผนเค้าโครงการทำงาน มีทักษะในการพูดนำเสนอ การออกแบบงานเสนอ และ สนใจการด้านการต่อต้านคอรัปชั่น การเปลี่ยนแปลงการศึกษา/การเมือง ความเท่าเทียมในสังคม
 • สปายมีหน้าที่เป็นคนประสานงานและออกแบบ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สิ่งที่สนใจคือการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ชอบถ่ายรูปและแต่งรูป สนใจเรื่องการเมืองและการปกครองเป็นพิเศษ

เป้าหมายของสมาชิก

 • แบมแบมมีเป้าหมายส่วนตัว คือ อยากให้ชุมชนในโรงเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเพื่อที่ลดความเหลื่อมล้ำในชั้นเรียน ซึ่งเป้าหมายที่เกี่ยวกับโปรเจกต์คืออยากให้ไม่เกิดการ Bully หรือพูดลวนลามกันเกิดขึ้น และอยากให้ทุกคนไม่ไปดูถูกความคิดหรือรสนิยมทางเพศของใคร
 • ทิพย์มีเป้าหมายส่วนตัวที่เป็น Goal ในชีวิตใหญ่ๆ คืออยากให้นักจิตวิทยาแพร่หลายในไทยมากขึ้น และอยากให้มีนักจิตวิทยาเกิดขึ้นในไทย อยากให้คิดว่าการปรึกษานักจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์ในแนวการทำความเข้าใจกับกลุ่มที่เป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เราจะใช้เรื่องตรงนี้ไปตีแผ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดคนหลายๆ กลุ่ม
 • สปายมีเป้าหมายอยากให้สังคมไทยไม่มีการเกิดการ Bully เกิดขึ้น อยากให้สังคมเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการเกิดโรคซึมเศร้าจากบุคคลที่ถูก Bully จากเรื่องต่างๆ เช่น หน้าตา สีผิว เชื้อชาติ และการพูดส่อทางเพศ ซึ่งในโปรเจกต์ ก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้เพื่อผลักดันให้สังคมในโรงเรียนเกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุด

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

คนซัพพอร์ตในการทำ Podcast อยากจะให้คนที่เจอปัญหา Cyber sexual harassment ประมาณ 5-10 คนมาเล่าและแชร์วิธีป้องกันเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ

เงินบริจาค

ทางกลุ่มของเรานั้นไม่ได้คาดหวังเงินสนับสนุนมากมายค่ะ


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login