โควิด19ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีเเละไม่มีเงินเข้าบริษัททําให้บริษัทต้องไล่พนักงานบางส่วนออก เเต่ในภายหลังเรื่องของปัญหาโควิดในประเทศไทยดีขึ้น พนักงานบางส่วนจึงกลับเข้าไปทํางานได้เเล้ว เเต่ยังคงมีอีกปัญหาตามมาคือการที่พวกเขาไม่สามารถบริหารเเละจัดการเงินที่มีจํากัดได้ เนื่องใจในช่วงโควิดอะไรหลายๆอย่างเเพงขึ้น นอกจากนี้พวกเขายังต้องเเบ่งค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนอีก

Prospect

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
3000 เงินสนับสนุน

ทีม:
Prospect

ในตอนเเรกกลุ่มเราคิดที่จะเเก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากทุกคนในกลุ่มมองเห็นว่าเรื่องนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด เเต่พอมาคิดหาวิธีทางเเก้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเเละอาจทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่ จึงเปลี่ยนมาใช้เเนวคิดของอีกคนในกลุ่ม คือการเเก้ปัญหาด้านสังคมที่เน้นช่วยคนที่มีข้อจํากัดด้านการเงินในช่วงโควิดให้บริหารเเละจัดการเงินได้ ทีม Prospect มีทั้งหมด 5 คน ได้เเก่ บุ๋น ยูจี อู๋ จาโม่ เเละมิวะ ทุกๆคนในกลุ่มนี้มีความสนใจคล้ายๆกันเเละสามารถทํางานด้วยกันได้ จึงมารวมตัวเพื่อเเก้ไขปัญหานี้

สมาชิก

มิวะ

ยูจี

อู๋

บุ๋น

จาโม่

บุ๋น (หัวหน้า): เเจกเเจงงาน ดูภาพรวม เสนอความคิด
ทักษะ: ความเป็นผู้นํา ความยุติธรรม การทํางานเป็นทีม หัวไว รอบคอบ
สิ่งที่สนใจ: สื่อประเภทภาพถ่าย รวมถึงภาพจากฟิล์ม

ยูจี (รองหัวหน้า): ดูความเรียบร้อยโดยรวม ตรวจทานการทํางาน เสนอความคิด
ทักษะ: การตัดสินใจ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความนอบน้อม รอบคอบ ทํางานเป็นขั้นตอน
สิ่งที่สนใจ: เรื่องการทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อที่จะช่วยยกระดับสังคมให้ดีขึ้น และอยากจะช่วยในด้านเรื่องของเศรษฐกิจแรงงานในประเทศ

มิวะ (เลขา): จดงาน เก็บข้อมูล เสนอความคิด
ทักษะ: เข้าสังคมเก่ง การทํางานเป็นทีม การนําเสนอ ความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่สนใจ: เรื่องการทําธุรกิจในด้านของสายการบ้านเทิงเเละธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเเละอาจจะจําเป็นในภายภาคหน้า

อู๋ (สื่อสารองค์กร): ผู้ลงมือทํา เสนอความคิด
ทักษะ: ความคิดสร้างสรรค์ เข้าสังคมเก่ง การทําสื่อ การใช้โปรเเกรม
สิ่งที่สนใจ: เรื่องเกี่ยวกับ Media หรือการสื่อสาร เช่น การถ่ายภาพ หนัง วิดีโอ หรือผู้กำกับ

จาโม่ (สื่อสารองค์กร): ผู้ลงมือทํา เสนอความคิด
ทักษะ: ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การใช้โปรเเกรม การทําสื่อ
สิ่งที่สนใจ: เรื่องศิลปะและการออกแบบ

เป้าหมายของสมาชิก

บุ๋น : ต้องการฝึกความเป็นผู้นำ ที่สามารถนำตัวเองและทีมให้ประสบความสำเร็จ โดยในโปรเจ็กต์ครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีม ทำให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ยูจี: อยากจะฝึกการคิดแบบ Critical thinking และความเป็นผู้นำ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำโปรเจกต์นี้คือ ผมสามารถฝึกทีกษะเหล่านี้ได้ในการทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

มิวะ: อยากฝึกเรื่องการสรุปข้อมูล จับใจความเเละ Critical thinking เพราะคิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกเเละจะสามารถนําไปใช้ได้ในเรื่องของการทํางานเเละชีวิตประจําวัน

อู๋: อยากที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆ โดยสิ่งที่ผมสนใจจะสามารถช่วยกลุ่มได้โดยการเป็นผู้ช่วยเเละผู้ลงมือทำในด้านการสื่อสารเเละการออกเเบบงานในด้านต่างๆ เช่น งานศิลป์ต่างๆ เป็นต้น

จาโม่: ต้องการฝึกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการออกแบบเเละสามารถที่จะนํามาช่วยออกเเบบสื่อต่างๆในโปรเจกต์นี้ได้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ในส่วนของอาสาสมัคร พวกเราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการบริหารเงินอย่างเป็นระบบ และเพื่อการลงทุนอย่างถูกต้องจากบริษัทต่างๆ ในการมาเป็นผู้สอนผ่านโปรแกรมzoomอย่างน้อย 5 ท่าน ให้กับพนักงานโรงแรมที่ต้องการจะเรียน และพวกเราจะเริ่มทำการอธิบายรายละเอียดการทำงานให้กับผู้ฝึกสอนเมื่อเริ่มการทำโปรเจ็กต์


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
Archawat Chareonsilp
100
โอนเงินแล้ว
วิภานี อัศวะประภา
500
โอนเงินแล้ว
ณัฏฐิณี ปฏิพิมพาคม
500
โอนเงินแล้ว
ศรุดา​ ทรงกิจวรกุล
300
โอนเงินแล้ว
ภาคภูมิ​ สุนทรวิภาต
500
โอนเงินแล้ว
เมตตา บุณยพุกกณะ
500
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว
วรางคณา อัครานุรักษ์กุล
500
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login