จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ประชาชนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันและต้องกักตัวอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ขาดการติดต่อทางสังคม อาจทำให้บุคคลที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือมีภาวะความเครียดสูง รวมถึงวัยรุ่นที่ต้องลดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและต้องปรับตัวในการเรียนกะทันหันอย่างการเรียนออนไลน์ ทำให้เกิดภาวะเครียดหรือภาวะซึมเศร้าหนักขึ้น อีกทั้งเกิดการเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับคนอื่นในโลกออนไลน์, การเสพข่าวมากเกินไป หรือการเกิดปัญหาในครอบครัว เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องหรือได้ระบายสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจออกมา อาจนำมาสู่โรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม และอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

Pony Podcast

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
Pony Podcast

สมาชิก Pony Podcast ยาหยี เมนู ไนน์ อยู่โรงเรียนเดียวกัน เริ่มจากทั้งสามคนมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันคืออยากเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้น จนวันหนึ่งไนน์เจอประกาศของ Start Young จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะหลัง COVID-19 เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ช้าก็เร็ว หากเราเตรียมความพร้อม และเตรียมกระบวนการแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาและปรับตัวด้านต่างๆได้ สังคมไทยก็จะดีขึ้น

สมาชิก

ไนน์

เมนู

ยาหยี

1. ไนน์
ทักษะ
Emotional Intelligence
Collaboration Skill
Communication Skill
Life-Long Learning Skill
Programming Skill

ความสนใจ
Artificial Intelligent
Machine Learning, DIY,
จิตวิทยาอาชญากรรม
การทำอาหาร
นวัตกรรม
ภาษาต่างประเทศ

2. เมนู
ทักษะ
Creativity Skill
Public speaking Skill
การร้องเพลงและการเล่นดนตรี
Game Programming
Life-Long Learning Skill
Time Management Skill
Complex Problem Solving

ความสนใจ
เกม
ดนตรี,
นวัตกรรม,
เทคโนโลยี
การเมือง,
ปรัชญา
จิตวิทยา,
กองทุน
StartUp
Blockchain
Cryptocurrency
ความเท่าเทียม
Feminist
การลดโลกร้อน

3. ยาหยี
ทักษะ
Leadership Skill
Critical Thinking and Decision-making Skill
การเล่นดนตรี
Data analysis
ความรู้ด้านสมุนไพรในการรักษาโรค

ความสนใจ
การแพทย์แผนไทย/แผนโบราณ
จิตวิทยา,
การทำขนม
การเล่นดนตรี
การเที่ยวรอบโลก
K-POP,
การเขียนหนังสือ
ประวัติศาสตร์

เป้าหมายของสมาชิก

ไนน์ : อยากคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทำให้สังคมเกิดการพัฒนาและมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น รวมถึงอยากช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีปัญหาในชีวิต คนที่เครียด หรือต้องการให้ใครสักคนมารับฟัง โดยสอดคล้องกับการทำโครงการนี้คือสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจคนให้มีความสุข เนื่องจากความสุข เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อคนในสังคมมีคุณภาพ สังคมไทยเราก็จะมีคุณภาพที่ดีตามมาค่ะ

เมนู : อยากเป็น Game Developer ที่สามารถพัฒนาเกมดีๆในฐานะของ Developer คนหนึ่ง ไม่ใช่ Developer หญิงคนไทย แต่มีเป้าหมายสูงสุดหรือความหมายในการใช้ชีวิตของตัวเอง (Ikigai) คือ”การทำให้ทุกคนมีความสุข” ซึ่งโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนหรือระบายความรู้สึก และรับฟังสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสภาพจิตใจในสภาวะปัจจุบันที่ถูกสังคมกดดัน เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเล็กๆที่ทำให้ความหมายในการใช้ชีวิตมีคุณค่าและถูกเติมเต็ม

ยาหยี : อยากให้คนในสังคมส่วนหนึ่งเปลี่ยน Mindset ที่มีความล้าหลัง ความเกี่ยวข้อง : เนื่องจากทุกวันนี้คนในแต่ละรุ่นมีความคิดที่แตกต่างกันและความคิดบางอย่างของคนรุ่นเก่านั้นขัดแย้งกับความคิดและความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน ถ้าหากว่ากลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเข้าใจตรรกะ แนวคิดที่เปลี่ยนไปตามสมัยได้ จะลดความขัดแย้งและความเครียดของทั้ง 2 ฝ่ายได้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือด้านการเล่าเรื่องมาถ่ายทอดเรื่องราวใน Podcase แต่ละตอนจำนวน 20 คน


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login