จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ ตามนโยบายของภาครัฐ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีความยากลำบาก ส่งผลให้ธุรกิจในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพบว่าจากธุรกิจดังกล่าว ทำให้ขณะนี้จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น จากการใช้สอยการจัดส่งอาหาร และบรรจุอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเหมือนไม่มีวันหมด และทำให้สภาพแวดล้อมแย่ลงเป็นอย่างมาก ในชุมชนของพวกเรา

New Nature

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
209 เงินสนับสนุน

ทีม:
Toys

สมาชิกมีทั้งหมด 4 คน คือ หยุ่น เจ๋ง กุ๊กกี้ และอุ้ม เป็นเพื่อนๆ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช.1 พวกเรารู้จักโครงการ Start Young จากอาจารย์สิทธิศักดิ์ (ครูอ้ำ) อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ของพวกเรา ที่เคยทำงานร่วมกับ School of Changemakers เป็นผู้แนะนำ พวกเราสนใจที่อยากจะเข้าร่วมเสนอไอเดีย เราจึงหาเพื่อนร่วมทีมที่มีความสนใจเหมือนกัน คือ พวกเรามีความสนใจที่อยากแก้ปัญหาเรื่องขยะ เพราะในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดมลพิษต่างๆ

สมาชิก

นายณัฐวัตร ทิงาเครือ

นางสาวสุรารักษ์ ช่างใหม่

นางสาวโชติกา วงศ์คำมา

นายนัธทวัฒน์ ธนัฐฐากรณ์กุล

(หยุ่น) มีความเป็นผู้นำจึงเป็นหัวหน้าทีมและหาข้อมูลเป็นหลัก ……(กุ๊กกี้) เป็นคนค่อนข้างละเอียด จึงคอยเตือนเวลาการทำงานของกลุ่ม และทำหน้าที่ช่วยหาข้อมูล-เรียบเรียงลำดับข้อมูล…….(อุ้ม) ทำหน้าที่จดข้อมูล-สรุปงาน และทำเอกสารนำเสนอต่างๆ เพราะชอบการ Create งานต่างๆ ……..(เจ๋ง) ถนัดการใช้คอมคิวเตอร์จึงทำหน้าที่แปลงไฟล์ และส่งไฟล์งานต่างๆ พร้อมทั้งช่วยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เป้าหมายของสมาชิก

(หยุ่น)อยากหาประสบการณ์ในการทำโปรเจกต์ เพื่อพัฒนาทักษะให้ตนเอง ….. (กุ๊กกี้) อยากให้คนในชุมชนสนใจแก้ปัญหาใกล้ตัวของตนเองให้มากขึ้น …..(เจ๋ง) อยากช่วยเหลือคนในสังคมที่ประสบปัญหาที่ทุกคนมองข้าม และ ….. (อุ้ม) ชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว พวกเราจึงอยากช่วยกันแก้ปัญหาขยะที่มีในชุมชนของเรา

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

คนที่มีประสบการณ์ในการทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 คน

เงินบริจาค

เงินสนับสนุนจำนวน 6,000 บาท

โดยที่จะนำไปใช้

-หาซื้อวัสดุสำหรับทำบรรจุภัณฑ์

-ซื้อเครื่องมือในการผลิตและออกแบบ


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน
209
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login