เราเพื่อนเครียดกับปัญหาและชอบใช้เพลงเป็นสื่อในการระบายอารมณ์ และเราเห็นว่ามันได้ผลต่อเพื่อนของเรา เราจึงลองประยุกต์ตั้งเป็น challenge ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ภายในโรงเรียนได้นำวิธีข้างต้นไปปรับใช้เพื่อที่จะได้ระบายความเครียดและไม่ให้เกิดปัญหา การทะเลาะกันในสื่อโซเชียล

#moodoftheday

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
Moodle

สมาชิก Moodle มี ต่อ ภัทร เฟียสครับ พวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นชั้นโรงเรียนเดียวกัน เรารู้จักกันที่อยู่ห้องเดียวกันและเป็นเพื่อนสนิทมากๆ เราสนิทจากทำอะไรด้วยกัน มีวันหนึ่งเราเห็นเพื่อนเศร้าจากปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันและเพื่อนก็ชอบฟังเพลงแล้วเพ้อตามอารมณ์ของเพลง และทางกลุ่มของพวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนจึงอยากตั้ง challenge #moodoftheday เพื่อที่จะให้คนอื่นระบายความรู้สึกในรูปแบบของเพลงหรือบทความ เพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึงของอารมณ์ของคนนั้นๆ ได้ง่าย และไม่ให้ผู้ที่ใช้ challenge นี้เกิดอาการเครียดและวิตกกังวล

สมาชิก

ภัทร

เฟียส

ต่อ

 • ต่อเป็นหัวหน้าทีมคอยวางแผนการทำงาน
 • ภัทรทำหน้าที่ประสานงานและหาข่าวต่างๆ หรือความรู้
 • เฟียสเป็นคนหาข่าวและหาข้อโต้แย้งและหาความรู้

ทั้งสามคนมีความสนใจไปในทางเดียวกันในเรื่องเพลงที่จะสื่อความรู้สึกและการระบายอารมณ์

ต่อเป็นคนคิดค้นวิธีต่างให้คนมาสนใจในเรื่องดังกล่าวและจะวางแผนให้คนในทีมทำงานไปในทิศทางไหน และภัทรกับเฟียสก็จะหาข้อมูลและมาประชุมกันเพื่อหาทางแก้และพวกเราสามคนก็มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และพวกเรายอมรับฟังความคิดเห็นและช่วยหาข้อโต้แย้งของข้อมูลต่างๆ

เป้าหมายของสมาชิก

 • ต่อมีเป้าหมายอยากให้เพื่อนและน้องๆ ในโรงเรียนได้ระบายอารมณ์ออกมาเป็นเพลงเพื่อให้ระบายความในใจ เพื่อที่จะไปสานต่อในระดับจังหวัดหรือประเทศ
 • ภัทรมีเป้าหมายอยากให้ทุกคนได้ใช้ challenge นี้เพื่อเป็นการระบายอารมณ์เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น การโพสด่ากันในโลกโซเชียล
 • เฟียสมีเป้าหมายอยากให้ทุกคนได้ใช้เพลงเป็นสื่อการระบายอารมณ์เพื่อไม่ให้เกิดอาการเครียดในตัวของเพื่อนและน้องๆ ในโรงเรียน

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ตามจำนวนผู้ที่ประสบปัญหาตามcampaign ข้างต้น ช่วยสนับสนุนcampaign เพื่อแบ่งปัญคนอื่นๆที่ยังไม่ทราบถึงcampaign นี้

เงินบริจาค

ไม่ขอรับเงินทุนในการทำโปรเจกต์ และคาดหวังให้ทุกคนลดปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้า


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login