เมื่อวิกฤติ COVID 19 หนักขึ้น ทำให้ทุกคนนอกจากที่จะ Work form Home แล้ว
ก็ยังมีเรื่องภาคการศึกษาที่เป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน สถานศึกษาบางแห่งต้องเปิดเรียน
ทำให้ต้องหาช่องทางการเรียนออนไลน์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์การออกแบบรูปแบบการเรียนได้ไม่หลากหลายมากนัก บวกกับปัญหาที่ต้องกระโดดไปมาระหว่างแอพเพื่อเข้าเรียนให้ใกล้เคียงกับเรียนในห้องเรียนมากที่สุด ทำให้ทีมของพวกเราตระหนัก และต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ MaRian (ซึ่งจะพัฒนาเป็นแอพในอนาคต) ขึ้นมาแก้ปัญหาในตรงนี้

MaRian

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
HS

ทีมงานเป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรมในโครงการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นม.ต้น (JSTP ม.ต้น) ในรุ่นที่ 20 (ณัชและซัน) และ รุ่น 21 (ปอแก้วและผักกาด) จากความชอบในการเขียนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันทำเพจ Sci x Tan เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในงาน Hack the Crisis Thailand ในโปรเจกต์ MaRian ซึ่งเราจะนำเสนอต่อจากนี้

สมาชิก

ซัน

ผักกาด

ณัช

ปอแก้ว

 • ปอแก้ว – ปิติภัทร เป็นตามวา (สมาชิกที่ไม่ได้เขียนในนี้)
  หน้าที่: เป็นผู้ประสานงาน และ UX/UI Designer เป็นผู้คอยนำประชุม อัพเดตงาน ทำงานนำเสนอต่างๆ เช่น Pitch deck
  ทักษะ & ความสนใจ: การสื่อสาร (MC/School Lab) การศึกษา ชีววิทยา การแพทย์ และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ความสามารถพิเศษ คือ การแต่งเพลง
 • ซัน – ผู้ประสานงานหลักการสมัคร StartYoung ครั้งนี้
  หน้าที: คอยออกแบบการประชาสัมพันธ์ บทพูด
  ทักษะ & ความสนใจ: การสื่อสาร (School lab, Science Show) การประชาสัมพันธ์
 • ผักกาด – เทพงานโสตทุกประเภท
  หน้าที่: Graphic Designer, Developer, Photographer and Video editor
  ทักษะ & ความสนใจ: การเขียนโปรแกรม, ภูมิศาสตร์, เทคโนโลยีทั้ง Software & Hardware
 • ณัช – สุดยอด Developer เจ้าพ่อไอเดีย
  หน้าที่: Developer
  ทักษะ & ความสนใจ: เชี่ยวชาญในหลากหลายภาษา ( C# JavaScript C++ C etc.) Biotechnology

เป้าหมายของสมาชิก

 • ณัช เป็น Programmer ที่ประสบความสำเร็จ
 • ผักกาด ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
 • ซัน สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี
 • ปอแก้ว เป็นนักธุรกิจและนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

จากเป้าหมายแต่ละคนทำให้เกิดเป็นโครงการของเราที่ช่วยให้คนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผ่านเทคโนโลยี ซึ่งโครงการนี้ก็ทำเพื่อคนอื่นนั่นเอง

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

เราต้องกาความช่วยเหลือจากจิตอาสา ดังนี้

 1. พัฒนาโปรแกรม (developer) ช่วยเขียนเว็บ ทั้ง front end, back end และ infrastructure
 2. Marketing ช่วยเรื่องการวางกลยุทธ์การตลาด หา funding ต่างๆ
 3. ช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น ช่วยผลิตสื่อโปรโมท กราฟฟิกดีไซน์

โดยที่สามารถเข้ามาช่วยพวกเราได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

เงินบริจาค

ในส่วนของเงินทุน เราต้องการเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเราคาดหวังจะได้เงินสนับสนุนโดยรวมอย่างน้อย 10,000 บาท เพื่อนำมาลงทุนในการสร้างทั้ง hardware และในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนของตนเอง


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login