ปัญหามาจากโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ ทำให้นักเรียนไม่สามารถเปิดเทอมได้ จึงต้องเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้ปกครองกังวล กลัวว่าเด็กจะเรียนไม่รู้เรื่อง และเรียนไม่ทันเพื่อนจึงบังคับให้เด็กเรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นอาจจะเหมาะสมสำหรับเด็กโต แต่สำหรับเด็กอนุบาล ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนออนไลน์ได้เพราะจะทำให้พัฒนาการของเด็กจะไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครู และเด็กและเพื่อนๆ อีกด้วย

Fun indoor activities for kids

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
Powerpuff Girls

ทีม powerpuff Girls มีทั้งหมด 7 คน มี น้ำ ไข่มุก เมย์ น้อย แก้ม จูน เบลล์ พวกเราเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สาเหตุที่รวมตัวกันเป็นทีม เพราะพวกเราอยากจะใช้ความรู้ที่มีในด้านการทำสื่อการสอน และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆ มีความสุขและมีความรู้ในเรื่องของการปรับตัวในยุคโควิด 19

สมาชิก

น้อย

เมย์

ไข่มุก

น้ำ

จูน

แก้ม

เบลเบลล์

น้อย: เป็นคนวางแผนการทำงาน ชอบคิด content ให้เพื่อนๆ ช่วยกันเสนอและโหวต
เมย์: ติดต่อประสานงาน เมย์เป็นคนสื่อสารเข้าใจง่าย และสามารถอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจได้
ไข่มุก: สันทนาการ ดำเนินกิจกรรม ชอบร้องเพลง ชอบเต้น มีน้ำเสียงนุ่มนวล
จูน + เบลล์: ทำสื่อการสอน จูนวาดรูปสวย และเบลล์ระบายสีได้ ชอบประดิษฐ์สิ่งของ
แก้ม: เตรียมอุปกรณ์ + ซื้อของที่ต้องใช้ แก้มสามารถขับรถพาเพื่อนออกไปซื้อของได้
น้ำ: เป็นเหรัญญิก น้ำเป็นคนที่สามารถจัดแจงเรื่องค่าใช่จ่ายได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายของสมาชิก

สมาชิกทุกคนมีเป้าหมายส่วนตัวเหมือนกัน คือ อยากเป็นครูปฐมวัย สามารถช่วยผู้ปกครองดูแลเด็กๆ แม้จะอยู่โรงเรียนหรือที่บ้าน เพราะว่าเด็กอนุบาลเป็นช่วงวัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ เพราะถ้าเด็กได้รับแต่สิ่งดีๆ เขาได้รับการพัฒนา เด็กก็จะสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ต่อไปในอนาคตได้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

1. ผู้ที่มีสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้และสามารถนำเครื่องดนตรีมาเองได้ เช่น กลอง เปียโน คีย์บอร์ด หรืออื่นๆ อยากได้คนที่เข้ามาช่วยเดือนละ 2 ครั้ง

2. พี่สันทนาการที่กล้าแสดงออก ร้อง เล่น เต้นได้ สามารถเข้ามาช่วยเดือนละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน

3. คนที่ชอบทำอาหารและมีความสนใจอยากทำกิจกรรมร่วมกันกับทีมเรา สามารถเข้ามาช่วยได้เดือนละ 1 ครั้ง

เงินบริจาค

อยากได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 1,500 บาท

เพื่อที่จะนำไปทำไวนิลที่มีขนาดใหญ่มาก เพื่อที่จะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน และเคลื่อนย้ายไปทำกิจกรรมสะดวก


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login