ปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ เป็นปัญหาระดับชาติที่เรื้อรังมากว่า 10 ปีแล้ว นอกจากปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว สถานการณ์ยังดูเหมือนจะแย่ลงอีกด้วย เมื่อค่าดัชนีคุณภาพอากาศของ จ. เชียงใหม่ พุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และกลับมาพุ่งสูงอีกด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงถึงหลัก 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้เชียงใหม่กลับมามีชื่อเสียงระดับโลกอีกครั้งในฐานะ “เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก” และ ปัญหาไฟป่า เป็นปัญหาที่อยู่มากับจังหวัดเชียงใหม่มานานเเล้ว เกิดขึ้นจากการลักลอบเผาของคนในพื้นที่เเละอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลก ซึ่งทำให้ก่อเกิดฝุ่น pm2.5 ซึ่งมีผลกระทบ ระบบทางเดินหายใจ ในระยะยาวมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและอาจเสียชีวิตได้

Fighting Fire

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
2600 เงินสนับสนุน

ทีม:
PONGYEANG SMART YOUTH

สมาชิก มีโอ๋ ทิพย์ อาย อุ้ม และน็อตค่ะ พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนของตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พวกเรารู้จักกัน จากการที่ได้เข้ามาทำโครงการร่วมกันในหลายๆ ครั้ง ค่ะ สาเหตุที่รวมตัวกันเป็นทีมและส่งไอเดียแก้ปัญหาเข้ามา เพราะเราเห็นปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นภายในชุมชนในหลายๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเอง หรือเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน พวกเราจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกจุด เท่าที่ความสามารถเราจะทำได้ค่ะ พวกเราเกิดขึ้นที่นี้ โตที่นี้ และอยากทำให้ที่นี่ เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ตลอดไป เพราะพวกเราเชื่อว่า การรักษาสมบัติของบ้านเรา ก็เท่ากับรักษาทรัพยากรของประเทศชาติ และของโลก เพราะพื้นที่ ต.โป่งแยง ของพวกเราเป็นที่สงวนชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า ซึ่ง UNESCO ประกาศเมื่อปี พ.ศ.2520 ซึ่งเป็น 1 ใน จำนวน 4 แห่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ของชุมชน ของโลก ซึ่งทีมของพวกเรา ได้มีโอกาสได้รู้จักกับ อ.อ้ำ (สิทธิศักดิ์) จาก ม.ราชมงคลล้านนา นักวิจัยที่ลงพื้นที่ในตำบลของพวกเรา ท่านได้มาทำโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเยาวชนอัจฉริยะ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ท่านได้แนะนำให้พวกเราสมัครร่วมโครงการนี้ ค่ะ

สมาชิก

โอ๋ มีทักษะในการเป็นผู้นำ สนใจในการพัฒนาศักภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชน สนใจการศึกษาภาษาจีน การท่องเที่ยว การรำ และดนตรีไทย น็อต มีความสนใจในด้านเกมเมอร์ และดนตรีไทย และอุ้ม สนใจในด้านภาษาจีน ซีรีย์ ปิโตรเลียม และดนตรีไทย

เป้าหมายของสมาชิก

โอ๋ อยากทำงานเกี่ยวการท่องเที่ยว อยากพัฒนาชุมชนตัวเองค่ะ เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้คือ ถ้าหากแก้ปัญหาไฟป่าได้ ป่าไม้ที่นี่ก็จะอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงอนุรักษ์
น็อต อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้คือ สร้างโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโดรน หุ่นยนต์ เวลามีไฟป่าก็จะมีการแจ้งเตือน
อุ้ม อยาทำงานเป็นวิศวกร อยากแก้ปัญหาการจัดการเชื้อเพลิงในป่า มาแก้ปัญหาไฟป่าในชุมชน

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

กลุ่มอาสาสมัครจะเริ่มจากเด็กและเยาวชนในตำบล และมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแล

เงินบริจาค

เงินสนับสนุนที่ต้องการทำไอเดียประมาณ2,000

– โดยจะนำไปใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร รวมไปถึงการสำรวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชน


การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ทีมนักวิจัย Smart Community ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2000
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
200
โอนเงินแล้ว
วรกมล ด่านประดิษฐ์
400
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
  • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

Login