ปัญหาที่สนใจคือ เกษตรกรมีรายได้น้อยลง-ไม่เพียงพอ เนื่องจากโควิดทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลง ส่งออกไม่ได้ สินค้าล้นตลาดเเละราคาต่ำลง รวมทั้งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความเเห้งเเล้ง ค่าเงินเเข็งยิ่งทำให้ปัญหารุนเเรงขึ้น ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรในหลายๆด้าน (การขายในประเทศ ส่งออก)

Better Than Meat

ผู้เยี่ยมชม
3 อาสาสมัคร
3780 เงินสนับสนุน

ทีม:
Better than meat

ในวิกฤตโควิด 19 พวกเราสนใจเรื่องเกษตรกรรมเพราะมีคนเข้าไปช่วยเหลือน้อย อยากร่วมมือกันทำให้โลกนี้สวยงามขึ้น พวกเราได้ค้นหาข้อมูลว่ามีเกษตรกรกลุ่มใดบ้างที่เดือดร้อนและพวกเราสนใจเรื่องอาหาร plant based จึงสรุปกันว่าเราอยากทำ fake meat เพื่อช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อน และแน่นอนว่าเมื่อพวกเราสนใจเรื่องเดียวกัน พวกเราก็สามารถคิดไอเดียและเกลาออกมาได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทีมเวิร์คที่ดีในทุกวันนี้และจะเป็นตลอดทั้งปี

สมาชิก

แยม

แมงปอ

อาย

พีช

อาย:เป็นคนกระตือรือร้น คิดไอเดีย/คอนเทนต์ มีทักษะการวางแผน

เเยม:เป็นคนละเอียดรอบคอบ จดเนื้อหา สรุปข้อมูลที่มี มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แมงปอ:เป็นคนจิตใจดี หาข้อมูลรายละเอียด มีทักษะเป็นผู้ตามที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่น

พีช:เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดี มีทักษะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เป้าหมายของสมาชิก

แยม ฝึกการทำงานเป็นทีมเป็นทั้งผู้นำเเละผู้ตาม กล้าคิดกล้าทำเเละทำงานบนความเป็นจริงมากขึ้น อยากให้โปรเจกต์นี้สำเร็จได้ตามแผน

อาย อยากพัฒนาตัวเองในด้านการมีความอดทนอดกลั้นในหลายสิ่งที่อาจไม่ได้เป็นไปตามแผน เพิ่มทักษะความเป็นทีมเวิร์ค ผู้นำและผู้ตามที่ดี

แมงปอ ต้องการที่จะช่วยสังคมทั้งตอนนี้เเละในอนาคต ฝึกความมั่นใจ และเพิ่มทักษะด้านการทำงานเป็นทีม

พีช อยากทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง อีกทั้งยังอยากฝึกการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ทางทีมเราต้องการผู้ที่มีความรู้/เชี่ยวชาญด้านการทำ Fake meat หรืออาหาร Plant based จำนวน 2-3 คน(มาร่วมลงมือทำกับเรา)ที่จะสามารถมาช่วยในกระบวนการปรับสูตรให้เข้ากับวัตถุดิบที่มี (อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม) ส่วนท่านอื่นๆที่ต้องการสนับสนุนเราเเต่ไม่สะดวกสามารถให้ข้อมูลกับเราทางออนไลน์ได้

อีกด้านที่ต้องการคือผู้ที่สามารถช่วยเรื่องการขาย การโปรโมทสินค้า รวมถึงช่องทางการขายเพื่อเปิดตลาดให้กับเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ Fake meat ของเรา ในส่วนนี้สามารถติดต่อทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ

ช่องทางการติดต่อ

E-mail : [email protected]

เงินบริจาค

ทางทีมเราต้องการเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 5000-6000บาท เพื่อเป็นค่าวัตถุดิบในขั้นตอนการทดลองเเละปรับสูตร Fake meat ที่จะส่งต่อให้เกษตรกร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย/โปรโมทผลิตภัณฑ์


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

อาสาสมัคร

ชื่อ
เบอร์โทร
สถานะ
ดร.ชัยชนะ ศรีมงคล
08 *****27
สมัครสมบรูณ์แล้ว
อรพรรณ เส้นเถาว์
088*****27
สมัครสมบรูณ์แล้ว
พิชัย แซ่เตีย
081*****32
สมัครสมบรูณ์แล้ว

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ไม่ประสงค์ออกนาม
50
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว
พัชนา มหพันธ์
500
โอนเงินแล้ว
ดร.ชัยชนะ ศรีมงคล
100.00
โอนเงินแล้ว
เสาวนีย์ ทองท้บ
50.00
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
50
โอนเงินแล้ว
รัชฎา ทองจันทร์
50
โอนเงินแล้ว
เพ็ญพิตรา เดชอุดมไพศาล
50
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
50
โอนเงินแล้ว
จรัญ สวนใต้
100
โอนเงินแล้ว
ชลันธร
200
โอนเงินแล้ว
Jinanya Sokjeetan
55
โอนเงินแล้ว
เกียรติคุณ แบบประเสริฐ
50
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
50
โอนเงินแล้ว
ภาวิณี.
50
โอนเงินแล้ว
จิรพงษ์
20
โอนเงินแล้ว
ภาคภูมิ​ สุนทรวิภาต
500
โอนเงินแล้ว
ณฤทัย ทำเสมอดี
500
โอนเงินแล้ว
พัชรี
200
โอนเงินแล้ว
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
555
โอนเงินแล้ว
สุนันทา รัชณณ
500
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login