เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเกิดช่วงวิกฤต COVID-19 จึงทำให้โรงงานหรือบริษัทต่างๆเลิกจ้างพนักงาน ทำให้มีพนักงานที่ไม่มีรายได้ในการซื้ออาหารหรือใช้จ่ายหนี้สินภายในครอบครัวและภาระครอบครัวต่างๆ และมีผู้คนกลุ่มอื่น เช่น คนยากไร้และผู้คนไร้บ้านได้รับผลกระทบไปด้วย

แผนที่ตู้มหัศจรรย์

ผู้เยี่ยมชม
2 อาสาสมัคร
800 เงินสนับสนุน

ทีม:
6 ตัวแบก กับตัวแจกอีก 1

สมาชิก ตัวแบกทั้ง6 กับตัวแจกอีก 1 มี เจ๋ง ซี นิว นนท์ ศีล อิ๋ง ช่อ พวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนเดียวกัน สาเหตุที่รวมตัวกันเป็นทีมและส่งไอเดียแก้ปัญหาเข้ามาเพราะเราเห็นปัญหาการขาดแคลนอาหารในช่วงวิกฤต COVID-19

สมาชิก

นายภูมิภัทร ครุฑเผือก

น.ส.มนัสนันท์ วงค์ชมภู

นาย นนทรัฐ จันทร์อินตา

นาย สิรดนัย ชูพงศ์พันธุ์

นาย ศีล สุขจีน

นาย ปฏฺิภาณ ประเสริฐศิลป์

นางสาว ณฐพร พันธุ์จันทร์

ซีเป็นหัวหน้าของทีมเรามีความเอางานเอาการ ศีลเป็นครีเอทีพของทีม ส่วนเจ๋งเป็นคนประสานงานในทีมอย่างรวดเร็ว นิวเป็นคนแจ้งข่าวสารให้กับทีม ช่อและอิ๋งเป็นคนสนใจค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ นนท์เป็นคนแสดงออกจึงทำหน้าที่เสนองาน

เป้าหมายของสมาชิก

จากที่พวกเราแต่ละคนลองมานั่งคุย มานั่งคิดงานชิ้นนี้กันถ้าลองมองย้อนๆดูถึงตอนที่พวกเรามาคุยกันตอนแรกๆแต่ละคนมันก็มีเป้าหมายส่วนตัว แต่พอมามองตอนนี้มันไม่มีเป้าหมายส่วนตัวแล้วมันมีแต่เป้าหมายส่วนรวมที่ว่าเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้ยังไง มีทางไหนที่เราจะช่วยเหลือพวกเขาได้รึเปล่า มันจึงเกิดเป็นโปรเจกต์แผนที่ตู้มหัศจรรย์ขึ้นมา

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ทางกลุ่มเราต้องการอาสาสมัครในการประสานงานกับกลุ่มที่ริเริ่มทำตู้ปันสุขและทำการตรวจสอบตู้ปันสุขภายในพื้นที่ที่เราได้ทำโครงการในทุกๆอาทิตย์เพื่อที่เราจะได้อัพเดท จำนวนกลุ่มเล็ก เพียง 2-3 คนเท่านั้น

เงินบริจาค

ต้องการระดมทุนเป็นจำนวนที่ไม่มากมายนัก ต้องการเป็นจำนวนเงิน 1500 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งแผ่นพับ และแผนที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป คาดหวังที่จะเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก ลำบากและตกงาน ชีวิตช่วงนี้ไม่เป็นที่มั่นคง


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

อาสาสมัคร

ชื่อ
เบอร์โทร
สถานะ
น.ส. สริตา รินทร์แก้ว
093*****67
สมัครสมบรูณ์แล้ว
ศิรินธร ประเสริฐศิลป์
084*****00
สมัครสมบรูณ์แล้ว

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ศิรินธร ประเสริฐศิลป์
200
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว
สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน
200
โอนเงินแล้ว
นางสาวปริยะ สุยะใจ
300
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login