ปัญหาปากท้องคนในชุมชน (ไม่ใช่แค่มีกินชั่วคราวจากตู้ปันสุข)
ความรุนแรงของปัญหาอยู่ระดับกลาง
สาเหตุ ตู้ปันสุขไม่ได้แก้ปัญหาปากท้องของคนในชุมชนในระยะกลาง
ผลกระทบ ทำให้คนในชุมชนต้องกลับมาหยิบของในตู้ปันสุขไปเรื่อยๆ

เด็กsaveสุข

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
2300 เงินสนับสนุน

ทีม:
เด็กsaveสุข

ทีมนี้มี ซูชิง เพชร มะปราง อันนา คิว
ทีมของเราเริ่มมาจากความสนใจในไอเดียของมะปรางจึงมารวมตัวกัน และได้เลือกปัญหาในสถานการณ์โควิด จนได้ออกมาเป็นโปรเจกต์ เด็กsaveสุข

สมาชิก

ซูชิง

เพชร

มะปราง

อันนา

คิว

หน้าที่ที่ทำในขณะนี้ ทักษะ/ความสนใจ

 • คิว: คิดวิเคราะห์ หาข้อมูล ชอบหาความรู้รอบตัว
 • เพชร: สื่อสาร คิดวิเคราะห์ ชอบสื่อสาร
 • ซูชิง: คิดวิเคราะห์ เขียนข้อมูล ชอบทำอาหาร ศิลปะ
 • อันนา: คิดวิเคราะห์ เรียบเรียง ทำขนม
 • มะปราง: คิดวิเคราะห์ ออกแบบ ศิลปะ

เป้าหมายของสมาชิก

 • คิว: อยากมีความรับผิดชอบ teamworkมากขึ้น
 • มะปราง: อยากมีความรับผิดชอบ teamworkมากขึ้นกว่าเดิม
 • ซูชิง: อยากพัฒนาตนอีกเรื่องการทำงาน และการจัดสรรเวลา ความรับผิดชอบ teamwork
 • อันนา: พัฒนาการทำงานโปรเจค และทำงานเพื่อคนอื่น teamwork
 • เพชร: อยากมีมุมมองที่มองโลกให้กว้างมากขึ้น

การสนับสนุนที่ต้องการ

เงินบริจาค

เราต้องการผู้ที่สนใจโปรเจกต์ของเรา และต้องการเงินบริจาคคนละไม่เกิน100บาท เพื่อนำเงินไปซื้อของใส่ตู้ และ ปรับปรุง ตู้ปันสุข2.0


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ดญ นธัฐชพร เทพาอภิรักษ์
100
โอนเงินแล้ว
นายยศ เทพาอภิรักษ์
100
โอนเงินแล้ว
นางไพลิน เทพาอภิรักษ์
100
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
500
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
500
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
200
โอนเงินแล้ว
ภาคภูมิ​ สุนทร​วิภา​ต​
500
โอนเงินแล้ว
กังสดาล ทองคำ
100
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login