ปัญหาการปรับตัวใหม่ในยุค covid-19 ในกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน เกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนต้องคอยดูแลความสะอาดส่วนบุคคลให้มากขึ้น และระวังการใกล้ชิดกับผู้คน ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม ในรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนี้ ผู้คนจึงต้องมีการปรับตัวไปด้วย ในขณะเดียวกันการปรับตัวนี้ต้องปฎิบัติให้ถูกวิธี หากมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาในบุคคลก็ย่อมส่งผลให้เป็นปัญหาของสังคมต่อไปได้อีกด้วย พวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปรับตัว นั้นคือนักศึกษาคณะสาธารณสุขมหิดลเนื่องจากที่ตั้งคณะอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง เช่น รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้าและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวอย่างจริงจังและสามารถเป็นโมเดลต้นเเบบต่อไปได้

ราชพฤกษ์เข้มเเข็ง Happy with new normal

ผู้เยี่ยมชม
1 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
Health ED. MU

     สมาชิกในทีมมี ดรีม ออม โยและเเจ๊ค เป็นเพื่อนแก๊งกินข้าว เที่ยว ทำงาน ทำกิจกรรม ซึ่งมีความสนิทกันอยู่แต่แรกและพวกเรายังเป็นเพื่อนในสาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเหมือนกัน จากสถานการณ์ covid19 ในปัจจุบันและสิ่งที่ได้เรียนมาเราจึงอยากทำโปรเจกต์หรือโครงการแนวให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อช่วยสังคมเข้มเเข็ง จากการเลือกใช้เครื่องมือทางสุขศึกษา การสร้างแรงจูงใจ แรงเสริมต่างๆ รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ด้วย

สมาชิก

ดรีม

ออม

เเจ๊ค

โย

ดรีม เป็นคนประสานงาน คิด ริเริ่มวางแผน ควบคุมและดำเนินงาน มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ มีความสนใจด้านจิตวิทยาพฤติกรรม ดนตรีไทยและสากล
ออม เป็นคนจัดการข้อมูล ร่วมคิดแผนงาน และดำเนินงาน มีทักษะด้านการฟัง การรับข้อมูลและสรุป มีความสนใจฟังพอดแคสต์ และหนังสือ
แจ็ค เป็นคนสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สนใจในกิจกรรมที่สนุกสนาน สันทนาการ กีฬา
โย เป็นคนออกแบบ วางรูปแบบสื่อที่ใช้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ทำสื่อมีเดียต่างๆ มีความสนใจด้าน IT

เป้าหมายของสมาชิก

 • เป้าหมายส่วนตัวของสมาชิก
 • โย อยากเป็นนักออกแบบสื่อมีเดีย
 • เเจ็ค อยากเป็นนักสื่อสารที่เก่ง
 • ออม อยากเป็นนักเขียนหนังสือให้กำลังใจ
 • ดรีม อยากเป็นนักส่งเสริมสุขภาพ นักให้คำปรึกษา

สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน คือ อยากให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและอยากส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เป้าหมายนี้เกี่ยวข้องกับการทำโปรเจกต์คือจากความสามารถ ความรู้ที่มีจึงอยากใช้ทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นในการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ทำให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและโปรเจกต์นี้ก็จะได้ถูกส่งต่อไปโดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครจำนวน 200 คน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้อาสากรอกข้อมูลการติดต่อกลับผ่าน https://forms.gle/Hqsb1gujGr8a1bWK9 หรือแสกนQR code ในคลิปวิดีโอ จากนั้นกดสมัครกรอกข้อมูลร่วมเป็นอาสาในหน้าเว็บนี้(รายละเอียด:อาสาร่วมกิจกรรมตระหนักรู้และส่งต่อความรู้ความเข้าใจ)

หากโครงการผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบถัดไปแล้ว เราจะส่งฟอร์มคำถามให้กับอาสาเพื่อประเมินตนเองและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ New normal จากนั้นช่วยเเชร์ส่งต่อกิจกรรมเพิ่มเป็นอาสาส่งต่อความรู้ความเข้าใจและอาสาช่วยเพิ่มยอดบริจาคให้กับทางศิริราช

มาร่วมเป็นเป็นอาสากับเรานะคะ


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

อาสาสมัคร

ชื่อ
เบอร์โทร
สถานะ
นายปฐมพล ล่อกิจ
092*****48
สมัครสมบรูณ์แล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login