– จากปัญหาโควิด-19 ทำให้คนในครอบครัวชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเพราะต้องเว้นระยะห่างกันมากขึ้นและต้อง Safe ตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนอื่น

  • การไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชุมชนส่งผลทำให้ไม่ได้มีการสื่อสารและทำให้ชุมชนไม่มีกิจกรรมร่วมกัน จึงทำให้เกิดโลกส่วนตัวและกำแพงในใจตัวเองมากขึ้น เพราะเมื่อการที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นในชุมชนก็แปลว่า ผิดปกติของมนุษย์ไป เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคม ดังนั้นการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดความเครียดสะสม อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท กลุ่มเราเล็งเห็นปัญหานี้จึงอยากเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและคนในชุมชนให้ดีขึ้น

สายสัมพันธ์สายใยแห่งรัก

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
150 เงินสนับสนุน

ทีม:
สายสัมพันธ์สายใยแห่งรัก

ทีมสายสัมพันธ์สายใยแห่งรักมีทั้งหมด 8 คน มี แค๊ป ส้ม กิ๊ก แป้ง เมย์ มาย พราว กิ่ง พวกเราเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สาเหตุที่รวมตัวกันเป็นทีมเพราะพวกเราอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กครอบครัวและคนในชุมชน ปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นจากผลกระทบโควิด-19

สมาชิก

นางสาววิไลวรรณ ลีคงบับ

นางสาวจุฑามาศ เกินกลาง

นางสาวนิติญา ใหญ่กระโทก

นางสาวสิริจันทา มาตรโคกสูง

นางสาวพิมพ์ระวี ศรีระวารี

นางสาวณัฐฐาพร พินพาท

นางสาวปริศนนันท์ ปลื้มดี

นางสาวปาณิสรา สมบูรณ์

-กิ่ง ให้คำปรึกษาเพื่อนๆในการคิดโครงการ
-มาย เป็นคนจดบันทึกข้อมูลของโครงการ
-ส้มจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
– แค๊ป ติดต่อประสานงานเพราะแค๊ปเป็นคนที่เข้าใจและสื่อสารที่ดีที่สุดในกลุ่ม
-พราว เป็นมือกล้องเพราะชอบถ่ายรูปและถ่ายรูปสวย
-แป้ง สันทนาการเพราะชอบร้องเพลงและสร้างความสุขให้คนอื่นได้
-เมย์กับกิ๊ก ทำกิจกรรมร่วมกันทำสื่อเพราะเป็นคนทำสื่อได้ดี

เป้าหมายของสมาชิก

เป้าหมายของสมาชิก
– สมาชิกทุกคนในกลุ่มเรามีเป้าหมายเหมือนกัน คือ อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้กำลังใจหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อาจทำให้เด็กๆและคนในชุมชนไม่ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันทีมเราจึงไปสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีและให้กำลังใจให้กับคนในชุมชนทุกคน

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร 30 คน
เรื่องการออกพื้นที่และเรื่องการทำกิจกรรม
ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จำนวน 3 ชุมชน

เงินบริจาค

15,000 บาท

ลงทำ 3 ชุมชน ชุมชนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท

ด้านอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกับด้านอาหาร ต้องซื้ออาหารว่างไปช่วงพักเบรคและของใช้ต่างๆให้ตอนจบกิจกรรม


การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ปัณณิกา สุนทรวาทะ
50
โอนเงินแล้ว
อาทิตา อุตระวณิชย์
100
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
  • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

Login