จากสถานการณ์เเละการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา ซึ่งพวกเราได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆภายในชุมชนของตนเอง เช่น สนามกีฬา ตลาดสดขายสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ กลับพบว่า สถานที่เหล่านี้มีมาตราการในการป้องกันการ
เเพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้ดีอยู่เเล้วตามมาตราการของภาครัฐ เเต่พวกเรามองข้ามระหว่างทางการมายัง
สถานที่ต่างๆนี้ไป ก็คือรถสาธารนะ รถสาธารนะในที่นี้คือ “รถเเดง” ที่เป็นรถคมนาคมสำคัญของคนเชียงใหม่เเละจังหวัดโดยรอบ ซึ่งปัญหาที่เราพบคือ มีการสัมผัสเเละการพูดคุยกันในระหว่างการใช้บริการ ที่อาจเป็นช่องทางในการเเพร่ระบาดของไวรัสได้ เเละหากมีการเเพร่ระบาดเกิดขึ้นเเล้ว การเเพร่ระบาดจะกระจายได้รวดเร็วอย่างมาก ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถเเดงเเละผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการติดเชื่อ โดยผลกระทบที่อาจตามมา
ก็คือความมั่นใจของผู้ใช้บริการจนไปถึงสุขอนามัยของทั้งผู้ให้เเละผู้รับบริการ.

รถแดงแซงโควิด

ผู้เยี่ยมชม
1 อาสาสมัคร
200 เงินสนับสนุน

ทีม:
baby hands

พวกเราเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทยาการ ซึ่งการมารวมตัวกันในครั้งนี้เกิดจากที่พวกเรา
มีความสนใจ ที่จะนำสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้เเละจากประสบการณ์ในการศึกษา ในด้านของทางวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตรนำมาบูรณาการณ์การกัน รวมถึงพวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อยู่ในชุมชนของเเต่ละพื้นที่ที่เเต่ละคนอาศัยอยู่ ซึ่งล้วนเเต่ได้รับผลกระทบจากสภาวะ Covid-19 ทั้งสิ้น พวกเราในฐานะนักศึกษาในหลักสูตรเตรียวิศวกรรมศาสตร์
ที่อยากที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้โจทย์ New normal จึงเป็นที่มาของการตั้งทีมกันในครั้งนี้.

สมาชิก

กรีน

ฟิวส์

เจต

โน๊ต

ฟีฟ่า

อั้ม

คูณ

ต้นนํ้า

สมาชิกคนเเรก///
นาย ธีธัช มานิตย์ (กรีน) : มีหน้าที่คือ inspiration สมาชิกคนอื่นภายในทีม เป็นผู้ที่คอยหาข้อมูลเเละนำเสนอข้อมูลเเก่สมาชิกคนอื่น เป็นผู้จัดทำเอกสารต่างๆ เเละดูเเลเกี่ยวกับการเเบ่งหน้าที่ในการทำงานของสมาชิก เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน
มี “ทักษะ” คือ มีความเป็นผู้นำ เเละมีการวางเเผนในการทำงานอยู่ตลอดเวลา มีความพยายามในการทำงาน เข้าใจเเละเข้ากับผู้อื่นรวมถึงผู้ร่วมงานได้ง่าย รวมถึงมีความรู้ทางด้านการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มีทักษะในการพูดที่ดี
มี “ความสนใจ” ทางด้านของนวัตกรรมใหม่ๆ เเละมีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคเหนือ รักน้องเเมว อยากไปท่องเที่ยวรอบโลก ชอบออกกำลังกาย ชอบเล่นดนตรีพื้นเมือง เช่น ฉาบ กลองสบัดชัย เป็นต้น

สมาชิกคนที่สอง///
นาย เจตกนกน์ บัวทอง (เจต) : มีหน้าที่ Creative เป็นผู้ที่คอยตั้งคำถามเเละคอยคิดวิธีการในการเเก้ปัญหานั้นๆ เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม คอยจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างหลักๆของโครงงานว่าจะไปในทิศทางใด
มี “ทักษะ” คือ หากสนใจในเรื่องใดเเล้วนั้น จะจริงจังในการหาข้อมูลในเรื่องนั้นมากๆ มีความชำนาญในด้านของงานฝีมือ ประเภทงานเครื่องกล
มี “ความสนใจ” ในเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ เรื่องงานเครื่องกลต่างๆ ชอบถ่ายรูปธรรมชาติ

สมาชิกคนที่สาม///
นาย ถิรภัทร อนุบุตร (ฟิวส์) : มีหน้าที่ supporter คอยโต้เเย้ง เเละสนับสนุนเเนวคิดของสมาชิกคนอื่นๆ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงงานที่ตั้งไว้ รวมถึงจัดการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของโครงงาน
เเละวางเเผนในการพัฒนาโครงงานล่วงหน้าอีกด้วย
มี “ทักษะ” คือ สามารถใช้งานโปรเเกรมในการนำเสนอต่างๆได้ดี มีความชำนาญในการการตัดต่อวิดีโอ
สามารถเข้าหากับผู้อื่นได้ง่าย คอยรับฟังปัญหาต่างๆของผู้อื่น จึงมักเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ
มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือชั่ง
มี “ความสนใจ” ทางด้านการใช้โปรเเกรมเกี่ยวกับสื่อต่างๆ มีความสนใจในการทำสื่อออนไลน์ เช่น
การทำวิดิโอนำเสนอกิจกรรมต่างๆภายในวิทยาลัย เป็นต้น ชอบถ่ายรูป ชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น
การคิดค่านํ้าค่าไฟของหอพักอย่างสมัครใจ  เป็นต้น
เเละมีความสนใจในงานก่อสร้างเป็นพิเศษ รวมถึงชอบทำอาหารอยู่เป็นประจำ

เป้าหมายของสมาชิก

เป้าหมายของสมาชิกคนเเรก///
นาย ธีธัช มานิตย์ (กรีน) : ต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถเเละประสบการณ์ในการทำงาน ออกมาทำประโยชน์ให้กับสังคมชมชน เเละผู้อื่นที่ต้องการความช่วยหลือ เเละต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ พวกเราจึงมองถึงปัญหารอบตัว เเละนำมาประยุกต์ในการตั้งปัญหาของโครงงานนี้ขึ้นมา

เป้าหมายของสมาชิกคนที่สอง///
นาย เจตกนกน์ บัวทอง (เจต) : ต้องการมาหาประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อได้เห็นโครงการของ StartYoung ก็ลองนึกถึงปัญหาที่ตนเองได้รับผลกระทบ จึงคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดที่ตนเองเพียงคนเดียว เลยอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเเก้ปัญหาตรงนี้ด้วย

เป้าหมายของสมาชิกคนที่สาม///
นาย ถิรภัทร อนุบุตร (ฟิวส์) : โดยส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ค่อนข้างมีความตึงเครียด จึงมีความคิดที่อยากจะช่วยผ่อนคลาย เเละเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้คนรอบตัว ในเรื่องของสุขภาพเเละสุขอนามัยต่างๆ จึงเป็นที่มาของโครงงานนี้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครในกลุ่มของผู้ให้บริการขับรถสาธารณะ (รถเเดง) เพื่อนำมาทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์
เเละทดลองการใช้งาน ในระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงาน

เงินบริจาค

ทางทีมของพวกเราต้องการเงินทุนเบื้องต้นในการสร้างชิ้นงานต้นเเบบ เเละอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง
จำนวนเงิน 3,000 บาท ซึ่งงบประมาณข้างต้นจะมีการวางเเผนการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงงานอย่างเเน่นอนครับ


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

อาสาสมัคร

ชื่อ
เบอร์โทร
สถานะ
ศุภิสรา ไชยพล
063*****95
สมัครสมบรูณ์แล้ว

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
นาย ศิริฤกษ์ อินตาคำ
100
โอนเงินแล้ว
กัมปนาท ปาวิน
100
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login