– ปัญหา คือ เราเห็นคนจนคนไร้ที่อยู่ ไม่มีข้าวกินในช่วงโควิดระบาด

– สาเหตุ เพราะทุกคนกักตัวอยู่บ้าน ออกไปข้างนอกค่อนข้างลำบาก

– ผลกระทบ คือทำให้คนขอทานไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกิน ไม่มีเงินใช้ เพราะขอทานไม่ได้ และทุกคนตกทุกข์ไม่มีความสุข

ยิ้มแลกข้าว (อยากเห็นรอยยิ้มคนไทย)

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

1 เฟรม(ประธาน ) 2 อ้อน (รองประธาน ) 3 แคท (เลขานุการ ) ที่พวกเราอยากทำเพราะพวกเราตั้งใจว่าจะทำไอเดียนี้อยู่แล้ว บวกกับ มีโปรเจค นี้ ก็เลยมาสมัครค่ะ ในส่วนของ 3 คนเรา เป็นคณะกรรมการของสภาเด็กอยู่แล้วค่ะ

สมาชิก

อ้อน

แคท

เฟรม

1 .เฟรม มีหน้าที่หาข้อมูลที่เกี่ยวกับไอเดีย มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
2. อ้อน มีหน้าที่ ประสาน งาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 3.แคท มีหน้าที่แจกของ มีทักษะในการบริการที่ดี

เป้าหมายของสมาชิก

1.เฟรม มีเป้าหมายส่วนตัว คืออยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการหาข้อมูล ซึ่งเป้าหมายส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์คือ โปรเจกต์ที่ทำต้องมีการหาข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ได้พัฒนาตามเป้าหมายของตัวเองไปด้วย

2 อ้อนมีเป้าหมายส่วนตัว คืออยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสื่อสาร อยากเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์คือ โปรเจกต์ที่ทำต้องมีการสื่อสาร ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะทำให้อ้อนได้พัฒนาตามเป้าหมายของตัวเองไปด้วย

3. แคทมีเป้าหมายส่วนตัว คืออยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการบริการ ซึ่งเป้าหมายส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์คือ โปรเจกต์ที่ทำต้องมีการแตกสิ่งของ บริการความสะดวกต่างๆซึ่งจะทำให้ได้พัฒนาตามเป้าหมายของตัวเองไปด้วย

การสนับสนุนที่ต้องการ

เงินบริจาค

ทีมเราอยากได้เงินทุนสนับสนุนจำนวน 3,000 – 4,000 บาท มาใช้ในเรื่องของ

1.วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ไข่

2.กล่องข้าว / ช้อน

*** ในส่วนของข้าวสารเราจะขอรับบริจาคจากในชุมชน ***


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login