ปัญหาที่ทีมเราสนใจ คือ รายได้ที่ลดลงจากสถาณการณ์ covid-19 ปัญหานี้คือ ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของชุมชนชนบทพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงใหม่

ความรุนแรงของสถาณการณ์ covid 19 ทำให้รายได้ที่ชาวบ้านเคยได้รับลดลงอย่างมาก จากนักท่องเที่ยวที่ลดลง

กิจกรรม “สะพายกล้องท่องขุนช่างเคี่ยน”

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
HUG Lanna design

ทีมของเราเป็นกลุ่มเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พวกเราเล็งเห็นปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นของเรา จากผลกระทบ covid19 และปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วในพื้นที่นี้ เช่น สภาพอากาศปัญหาหมอกควัน เรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่ พวกเราเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่ได้รับทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงมีความคิดที่จะรวมตัวกัน เพื่อเข้าไปเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากผลกระทบนี้ โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่ห่างไกลที่มีผลกระทบในเรื่องของรายได้ที่ลดลงจากสถาณการณ์ covid-19

สมาชิก

ดากานดา

เบียร์

กิ๊ฟ

ตะวัน

เป้า

เอิร์ธ

เติ้ล

เนย์

เต้

เป้ย

ทีมของเรามีทั้งหมด 10 คนแต่ขอยกตัวอย่างสมาชิก 3 คนที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการดังนี้นะคะ

 1. ดากานดา  ประธานโครงการ บริหารจัดการการทำงานของทีม มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชม ด้านการออกแบบดีไซน์ และการวิจัยเพื่อสังคม
  สนใจเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม
 2. ตะวัน เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทีม มีหน้าที่ คอยทำสื่อโปรโมทวางเเผนการประชาสัมพันธ์ การตลาด ให้กับทีม
  สนใจในด้านการช่วยเหลือสังคม การพัฒนาชุมชน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 3. กิ๊ฟ เลขานุการ มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และการทำงานร่วมกับชุมชนที่บำบัดยาเสพติด
  สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน

เป้าหมายของสมาชิก

 1. ดากานดา มีเป้าหมาย ที่อยากกลับบ้านไปช่วยเหลือครอบครัวของตนเองโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวจากพื้นฐานสิ่งที่มีอยู่คือการต่อยอดธุรกิจของครอบครัว เป้าหมายของหนูเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้เพราะว่า เราอยากเข้าไปเรียนรู้ เพื่อที่จะนำเอาความรู้ประสปการณ์ที่ได้ทำโปรเจกต์ไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวดังที่กล่าวไว้ในข้่างต้น ลึกๆ อยากกลับไปช่วยเหลือชุมชนบ้านเกิดที่จังหวัดน่าน โดยการเอาความรู้ประสปการณ์ที่เรามีอยู่ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมที่บ้านเกิด
 2. ตะวัน มีเป้าหมายที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการตลาด การสื่อสาร และการพัฒนาบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของครอบครัวต่อไป คิดว่าเกี่ยวข้องเพราะการได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เราจะได้เจอผู้คนใหม่ๆ มากมาย และ ได้เรียนรู้ว่าเเต่ละคนเป็นยังไง รับมือพูดคุยยังไงคิดว่าจะช่วยให้สามารถมีความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 3. กิ๊ฟ มีเป้าหมายจะจะกลับไปจัดการผ้าทอของชุมชนในอำเภอลอง เพื่อสืบทอดลวดลายผ้าในอดีต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้หลากหลาย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ในด้านการทำงานประสานกับชุมชน และมุ่งพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนมีรายได้คอยจุนเจือในครอบครัว

เป้าหมายสำคัญของทีม HUG LANNA DESIGN

HUG LANNA DESIGN เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง และอยากเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อในพลังของวัยรุ่น ว่าไม่มีคำว่าเด็กเกินไปต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ซึ่งโครงการนี้จะให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในชุมชน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมาต่อยอดทั้งด้านกระบวนการคิด และการออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อทั้งคนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆอยู่

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครจำนวนไม่จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม

“สะพายกล้องท่องขุนช่างเคี่ยน”

โดยอาสาสมัครเข้ามาเที่ยว และ พักที่ชุมชนขุนช่างเคี่ยน เป็นจำนวน 1 คืน หรือ 2 คืน

โดยให้ถ่ายรูป รีวิวเกี่ยวกับขุนช่างเคี่ยน ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ชอบ มุมที่ชอบในขุนช่างเคี่ยน แล้วเลือกรูปที่ถูกใจ อัพโหลดลงในผ่าน facebook, Instragram

พร้อมติดแฮชเท็กว่า

#ขุนช่างเคี่ยน #ขุนช่างเคี่ยนโมเดล #STARTYOUNG2020 #HUGLannaDesign #KHUNCHANGKIAN2020

อีกทั้งยังอยากเชิญชวนให้จับจ่ายใช้สอยในหมู่บ้าน ท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิต เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน และ ผู้ประกอบการในหมู่บ้านอีกด้วย

ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านมา ณ ที่นี้

เงินบริจาค

ต้องการเงินบริจาคเป็นจำนวน 50,000 บาท

 • เพื่อสร้างสิ่งอำนวยสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกเเผนที่ท่องเที่ยวในชุมชน  ป้ายบอกข้อมูลชุมชน
 • เพื่อสร้างสถานที่บริการนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
 • เพื่อนำไปพัฒนาเเละออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของสินค้า และ บริการในชุมชน
 • เพื่อนำไปจัดสนับสนุนการทำกิจกรรม “สะพายกล้องท่องขุนช่างเคี่ยน”
 • เพื่อนำไปเป็นค่าประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คหมู่บ้าน ผ่านเพจที่ชื่อว่า “KHUN CHAN KIAN”

สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login