โครงการ StartYoung ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนไอเดียของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ลงมือทำจริง
ไม่ว่าจะช่วยเป็นอาสาสมัครหรือบริจาคทุนสนับสนุน ขณะนี้ระบบปิดให้สนับสนุนไอเดียต่างๆ แล้วเมื่อเวลา 24.00
ของวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา โปรดติดตามความคืบหน้าโครงการในหน้าไอเดียของน้องๆ แต่ละทีม
ซึ่งจะเริ่มในช่วงต้นเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563

Login