ตัวอย่างใบสมัครและคำตอบ

Theory of Change (TOC)

1. ชื่อโปรเจกต์

ตอบ Sex Education

 2. เล่าสถานการณ์ของปัญหาที่ทีมสนใจอยากจะลงมือแก้ไข้ให้เข้าใจว่า ปัญหาคืออะไร ลักษณะความรุนแรงของปัญหา สาเหตุคืออะไร และมีผลกระทบอย่างไร? 

ตอบ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)  เกิดจากการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ล้มเหลว เนื่องจากวัยรุ่นไม่มีความรู้เรื่องเพศ ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดหรือไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ จากสถิติล่าสุด ในปี 2560 ประเทศไทยมีหญิงคลอดบุตรที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี จำนวน 84,578 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 ของการคลอดในหญิงไทยทั้งหมด

การตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อมในการดูแลครรภ์และลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะขาดความรู้ ทักษะ วุฒิภาวะ ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง ความอยากเป็นแม่จึงทิ้งลูกและเกิดการท้องซ้ำในท้ายที่สุด

3. กลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหาซึ่งทีมสนใจอยากเข้าไปช่วยเหลือคือกลุ่มใด? และอยู่ในพื้นที่ตำบล/ อำเภอ/ จังหวัดใด?

ตอบ วัยรุ่นหญิงอายุ 12-16 ปี (ช่วงมัธยมต้ม) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

4. จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมใช้ ‘ช่องว่าง’ หรือ ‘โอกาสในการแก้ไขปัญหา’ ใดที่นำมาออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา?

ตอบ จากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ครูและนักเรียนชั้นมัธยมจำนวน 50 คน ในจังหวัดชลบุรี พบว่า “ครูประจำวิชาสุขศึกษา ครูประจำชั้น รวมทั้งผู้ปกครองยังไม่มีวิธีการสื่อสาร การใช้ตัวอย่าง และการใช้เนื้อหาเรื่องเพศที่เหมาะสมให้วัยรุ่นแต่ละกลุ่ม (อายุตั้งแต่ 10 -19 ปี)” เพราะเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ละเอียดอ่อน และมีความซับซ้อน ดังนั้นความรู้ทั่วไปเรื่องเพศศึกษาควรครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพศวิถี ความหมายของการมีเพศสัมพันธ์ การเคารพสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่น จนถึงความรู้เกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่

5. จากสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ ไอเดียการแก้ปัญหาของทีมเราคืออะไร? ทีมต้องทำอะไรและอย่างไรบ้างเพื่อไปให้ถึงภาพความสำเร็จที่ตั้งใจไว้?

ตอบ ไอเดียการแก้ปัญหา คือ เผยแพร่ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการ์ตูนออนไลน์และเปิดให้เข้าอ่านได้ฟรี

โดยสิ่งที่จะต้องทำ คือ

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการเอามาทำการ์ตูน

2. ออกแบบโครงร่างเนื้อหาของการ์ตูนออนไลน์ให้เข้ากับกลุ่มวัยรุ่นม.ต้น และหาช่องทางอัพโหลดการ์ตูนออนไลน์

3. เปิดเพจรับปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ และทำเครือข่ายเพจที่เยาวชนมักจะเข้าไปส่งคำถามเรื่องเพศสัมพันธ์

4. ติดต่อกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูประจำวิชาสุขศึกษาเพื่อเผยแพร่ช่องทางข้อมูลความรู้ที่ได้ทำไปให้ถึงกลุ่มเด็กม.ต้น

5. จัดทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนและหลังการเผยแพร่การ์ตูน

6. หากแก้ไขปัญหานี้ได้ คิดว่าภาพความสำเร็จจะออกมาเป็นอย่างไร?  (ยกตัวอย่างวิธีวัดผลลัพธ์ประกอบเพิ่มเติมได้)

ตอบ เยาวชนมีความรู้พื้นฐานอย่างถูกต้องเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เช่น คะแนนจากแบบทดสอบความรู้เรื่องเพศศึกษาของเด็กมัธยมตอนต้น-ปลายเพิ่มขึ้น และสถิติการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรีมีจำนวนลดลงจากเดิม


ข้อมูลทีม

1. ชื่อทีม

ตอบ Crazy in love

2. เล่าความเป็นมาของทีม มีใครบ้างและเพราะอะไรพวกเราถึงมารวมตัวกันตั้งทีมนี้ได้?

ตอบ สมาชิก Crazy in love มีเจน นุ่นและ โบว์ค่ะ พวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นโรงเรียนเดียวกัน เรารู้จักกันที่ชมรมแดนเซอร์ประจำโรงเรียน สนิทกันได้เพราะชอบเต้นแนวเพลงคล้ายๆ กันค่ะ สาเหตุที่รวมตัวกันเป็นทีมและส่งไอเดียแก้ปัญหาเข้ามาเพราะเราเห็นปัญหาท้องไม่พร้อมเกิดขึ้นกับคนในชมรมแดนเซอร์ของเราค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่ หรือเพิ่งเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเอง ทำให้มีคนต้องออกกลางคัน เสียการเรียนและเสียโอกาสหลายอย่างโดยเฉพาะเพื่อนของเรา พวกเราไม่ได้แอนตี้การมีเพศสัมพันธ์แต่อยากให้มีการป้องกันที่ถูกต้องเกิดขึ้นค่ะ

3. สมาชิกในทีมแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไร? และแต่ละคนมี ‘ทักษะ’ หรือ ‘ความสนใจ’ อะไรบ้าง?

ตอบ เจนเป็นหัวหน้าทีมคอยวางแผนการทำงาน นุ่นเป็นคนติดต่อประสานงานและจัดการข้อมูลความรู้ โบว์เป็นคนออกแบบการ์ตูน ทั้งสามคนสนใจชอบเต้นเหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว เจนชอบจัดการและดูแลทุกคนได้ เพราะอยู่บ้านเป็นพี่คนโตต้องดูแลน้องๆ ชอบดูหนังและการ์ตูนที่น้องดู ชอบดู Youtube นุ่นมีทักษะการเข้าสังคมชอบพูดคุยและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ นำเสนองานหน้าห้องได้ดี ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และโบว์ชอบวาดรูปการ์ตูน ชอบอ่านการ์ตูนออนไลน์ 

4. สมาชิกในทีมแต่ละคนมีเป้าหมายส่วนตัวคืออะไรบ้าง? และเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการทำโปรเจกต์นี้อย่างไร?

ตอบ เจนมีเป้าหมายอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว การทำโปรเจกต์นี้น่าจะทำให้ได้ประสบการณ์เริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจ นุ่นมีเป้าหมายอยากเป็นคุณครูสอนเต้นหรือสอนวิชาอื่นๆ ก็ได้ในอนาคต โปรเจกต์นี้ทำให้ได้ลองออกแบบและเตรียมเนื้อหาการสอน ได้ทดลองเป็นคุณครู โบว์มีเป้าหมายอยากเป็นคนทำหนังการ์ตูนอนิเมชั่นหรือเป็นนักเขียนการ์ตูน อยากเป็นคนสร้างการ์ตูนลงให้คนได้อ่านเยอะๆ โปรเจกต์นี้จะเป็นสนามแรกที่จะได้วาดการ์ตูนให้คนได้อ่านจริงๆ

Login