ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
  • แพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมีประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการคิดและพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสังคมของตนเอง นำเสนอไอเดียเพื่อระดมทรัพยากรต่างๆ นำทรัพยากรที่ได้รับไปดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานร่วมกับเพื่อนๆ สมาชิกในทีม เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ สรุปและประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหรือขยายผลต่อ
  • แพลตฟอร์มออนไลน์นี้มีฟังก์ชั่นให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ระดมทรัพยากรสำหรับการทำโครงการเพื่อสังคม พร้อมเงินทุนสมบทจากโครงการ StartYoung สูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม และเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการสำหรับทีมที่ไปต่อ สูงสุดไม่เกินทีมละ 20,000 บาท จำนวน 10 ทีม พร้อมกับความรู้สำหรับประกอบการทำโครงการเพื่อสังคม ตลอดจนโค้ชและเครือข่ายให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมได้ทบทวนและเรียนรู้จากการลงมือทำ 
  • โครงการ StartYoung ดำเนินการโดย School of Changemakers ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทดลองเปิดใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ StartYoung.Club ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ StartYoung ได้ที่ https://startyoung.club/about/
  • ข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเราได้ที่ [email protected] 
 • เกี่ยวกับหน้าไอเดีย
  • เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งบน StartYoung.Club สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอไอเดียเพื่อสังคม เพื่อเชิญชวนคนทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงแรงเป็นอาสาสมัครช่วยทำ หรือช่วยลงเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการตามไอเดียที่ตนเองสนใจ
  • การใส่ข้อมูลในหน้าไอเดียและการสนับสนุนที่ต้องการ จะไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเปิดให้มีการระดมทรัพยากรแล้ว เพื่อให้ทรัพยากรที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับ นำไปดำเนินการตามไอเดียที่เสนอไว้เท่านั้น
  • เมื่อทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับทรัพยากรและดำเนินการแล้ว จะต้องอัพเดทความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรายงานผลที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้การสนับสนุน
 • เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
  • แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ตรงกับคุณสมบัติสมัครเข้าร่วม โดยการโพสต์ไอเดียเพื่อสังคมลงบนแพลตฟอร์ม รับข้อเสนอแนะจากทีมงาน และปรับไอเดียได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการระดมทรัพยากร (ดูคุณสมบัติได้ที่ https://startyoung.club/about/)
  • หน้าไอเดียของทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วยคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 2-3 นาที รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไอเดียโครงการที่จะทำ เพื่อใช้สื่อสารกับบุคคลที่สนใจและสาธารณะให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนผ่านการเป็นอาสาสมัคร หรือให้เงินทุนสนับสนุนสำหรับทำโครงการ
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่มีระยะเวลาในการระดมทรัพยากร (อาสาและเงินทุนสนับสนุน) เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อหมดระยะการระดมทุนแพลตฟอร์มจะปิดระบบการสนับสนุน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครเข้ามาเป็นอาสาหรือสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียนั้นๆ ได้
  • การสนับสนุนเงินทุน อยู่ระหว่าง 50 – 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เริ่มทำไอเดียเพื่อสังคมได้ไม่ลำบากจนเกินไป อีกทั้งยังใช้จำนวนเงินไม่เยอะมากในช่วงเริ่มต้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พวกเขาสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณะ หากต้องการเงินทุนสนับสนุนในจำนวนที่มากขึ้น
  • ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ
  • โปรดพิจารณาไอเดียและความต้องการการสนับสนุนของทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ก่อนให้การสนับสนุน ว่าตนเองมีความสนใจสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน ต้องการเป็นอาสาสมัครหรือสนับสนุนเงินทุน หากเป็นอาสาความถนัดตรงกับความต้องการของเจ้าของไอเดียหรือไม่ หรือหากเป็นเงินทุนสนับสนุน ไอเดียนั้นๆ ยังขาดทุนอยู่อีกเท่าไหร่ หากไอเดียนั้นระดมทุนครบตามความต้องการแล้ว ลองพิจารณาและสนับสนุนไอเดียอื่นๆ เพิ่มเติมดูได้
  • หลังจากการระดมทุน โครงการจะสมทบทุนสนับสนุนการทำโครงการให้ทีมละสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท โดยคำนวณจาก 1 คนที่มาเป็นอาสาสมัครหรือผู้สนับสนุนเงินทุน จะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เช่น ได้อาสา 10 ท่าน โครงการสมทบทุนให้ 1,000 บาท, ได้ผู้สนับสนุนเงินทุน 20 ท่าน โครงการสมทบทุนให้ 2,000 บาท หรือ ได้อาสา 15 คน และ ผู้สนับสนุนเงินทุน 10 คน โครงการจะสมทบทุนให้ 2,500 บาท เป็นต้น
  • ยอดเงินทุนสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดมมาได้ จะไม่นำมาคำนวนเพื่อพิจารณาให้เงินสมทบจากโครงการ โครงการจะคำนวนจากจำนวนคนเท่านั้น (อาสาและผู้สนับสนุนทุน) เพื่อให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ฝึกทักษะสำคัญของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง คือการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม
  • ยอดอาสาสมัครและผู้สนับสนุนเงินทุนระบบจะทำการอัพเดทรายวัน โดยเข้าไปดูข้อมูลได้ที่หน้าไอเดียนั้นๆ
  • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณ 4 เดือน โดยอาจจะมีกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนและเตรียมงาน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ สรุปและประเมินผล จัดทำสรุปรายงานการดำเนินโปรเจกต์ให้กับทางโครงการ เพื่อจัดส่งให้กับผู้ให้การสนับสนุนได้รับทราบผ่านทางอีเมล  
 • เกี่ยวกับการอนุมัติทรัพยากร
  • ทางโครงการ StartYoung จะให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับทรัพยากรที่ระดมมาได้ (อาสาสมัครและเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการ) เซ็นสัญญากับทางโครงการเพื่อนำทรัพยากรที่ได้รับไปดำเนินการจริงตามไอเดียที่เสนอผ่านแพลตฟอร์ม
  • หากทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องคืนเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับกลับมายังโครงการ StartYoung และทีมงานจะดำเนินการติดต่อสอบถามกลับไปยังผู้สนับสนุนเงินทุนว่ามีประสงค์ให้เงินทุนดังกล่าวนำไปสนับสนุนไอเดียทีมอื่นๆ หรือ ต้องการรับเงินคืน
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำสัญญาและรับเงินทุนไปดำเนินโครงการ จะต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกครั้ง และสรุปรายงานการเงินกลับมายังโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จ ระหว่างลงมือทำจะต้องอัพเดทความคืบหน้าการทำโครงการ (ข้อมูลและรูปภาพประกอบ) ลงบนหน้าไอเดียเดือนละครั้ง เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับทางโครงการและผู้สนับสนุนทราบ

Login