เกี่ยวกับเรา

StartYoung 2020

ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทีมส่งไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

อย่ารอรับการเปลี่ยนแปลง แต่ลุกขึ้นมาปรับตัว
Turn your question into action now.

หากคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะกังวลกับสถานการณ์​ หรืออยากหาอะไรทำสนุกๆ StartYoung.club โดย School of Changemakers และ สสส. อยากชวนคุณกับเพื่อนๆ ตั้งคำถามและลงมือทำเพื่อหาคำตอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

StartYoung เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากเห็นสังคมดีขึ้น แม้คุณจะตัวเล็ก อายุน้อย อาจยังไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไร หรือเราจะทำอะไรได้บ้าง แต่เราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ และเชื่อในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มักเกิดจากคนตัวเล็กๆ ที่เริ่มจากความสนใจของตนเอง รวมทีมเพื่อนๆ เพื่อทดลองไอเดียใหม่ๆ มาร่วมกันเปลี่ยนความตั้งใจไปสู่การเริ่มลงมือทำในสนามทดลองนี้


StartYoung เหมาะกับใคร

 • เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือสภาเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี มีสมาชิก 2-3 คน
 • ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ร่วมกันกับเพื่อนในทีม
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ทีมสนใจ
 • เปิดใจ รับฟัง พร้อมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโครงการ
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ StartYoung ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

การสนับสนุนจากเรา

 • เครื่องมือและตัวช่วยพัฒนาไอเดียและลงมือทำโปรเจกต์
 • พี่เลี้ยงประจำทีมและเครือข่ายสนับสนุน
 • เครือข่ายเพื่อนๆ ที่ร่วมเดินทางแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน
 • ที่ปรึกษาในการทำโปรเจกต์ จากทีมงาน School of Changemakers
 • เงินทุนสนับสนุนสำหรับลงมือทำโปรเจกต์สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 • โอกาสเข้าร่วม StartYoung+ เพื่อขยายผลทำโปรเจกต์ต่อ รับทุนสนับสนุนเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

กิจกรรมกำหนดการ
สมัครและเสนอไอเดีย พร้อมรับทุนสนับสนุน1 – 13 กันยายน 2563
ลงมือทำตามไอเดียกับเพื่อนร่วมทีมกันยายน – พฤศจิกายน 2563
เข้าร่วมประชุมออนไลน์เดือนละครั้งเพื่อทบทวนและเรียนรู้จากการลงมือทำกันยายน – พฤศจิกายน 2563
สรุปและประเมินผล 13 ธันวาคม 2563
เข้าร่วม StartYoung+ สำหรับทีมที่สนใจขยายผลทำโปรเจกต์ต่อ
มกราคม – พฤษภาคม 2564

สมัครเข้าร่วม

ดูตัวอย่างข้อมูลการกรอกใบสมัคร https://startyoung.club/example/

หมายเหตุ

 • ให้หัวหน้าทีมหรือผู้ประสานงานหลักของทีมเป็นตัวแทน 1 คนในการสมัคร
 • ระหว่างการกรอกข้อมูลในใบสมัคร หากน้อง ๆ ยังกรอกข้อมูลไม่เสร็จและต้องการกลับมากรอกข้อมูลภายหลังให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูลไว้กรอกภายหลัง” ระบบจะส่งลิงค์การกรอกข้อมูลให้ โปรดเก็บลิงค์ไว้ให้ดีเพื่อนำลิงค์กลับมากรอกข้อมูลอีกครั้ง ทั้งนี้แนะนำให้กรอก E-mail ตอนท้ายใบสมัคร ซึ่งระบบจะส่งลิงค์กรอกข้อมูลให้ ป้องกันลิงค์สูญหาย (ลิ้งค์จะหมดอายุภายใน 30 วัน)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเราได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/startyoungclubth/
Email: [email protected]


Login