สุภารัตน์ เชื้อโชติ – ReConnect Card Game : เกมการ์ดสานสัมพันธ์คนในครอบครัว

นักออกแบบกระบวนการ
มีความตั้งใจในการพัฒนาสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ของคนต่างวัย ต่างประสบการณ์

Login