สิริพร เข็มแก้ว – ReConnect Card Game : เกมการ์ดสานสัมพันธ์คนในครอบครัว

สนใจตำแหน่งออกแบบเกมและสามารถร่วมคิดในเรื่องจิตวิทยาได้ด้วยค่ะ อยากมีส่วนช่วยให้ครอบครัวกลับมา Connect กัน ประสบการณ์ทำไร่พัฒนาความสัมพันธ์ครอบครัว
และพบว่า ถ้าเรามีสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์เพิ่มการสื่อสารพูดคุยมากขึ้นในครอบครัว น่าจะช่วยเสริมสร้างครอบครัวได้อีกทาง

Login