ศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์ (ครูมิ้น ) – #เอาไงการศึกษาไทย

สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการศึกษาของไทยและการพัฒนาทักษะ ด้วยมีประสบการณ์การบริหารงานและการทำงานที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 18 ปี มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางการศึกษาและการเสริมหนุนการเรียนรู้ของเยาวชน

Login