วรพงษ์ จีระพงศธร – #เอาไงการศึกษาไทย

ทำงานเกี่ยวกับการสอนนอกระบบ มีความถนัดในการออกแบบหลักสูตรการสอนให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆได้
ขอร่วมเป็นอาสาสมัคร

Login