พิชญ รัชฎาวงศ์ – #เอาไงการศึกษาไทย

เป็นที่ปรึกษาโครงการ ถนัดเรื่องแนะนำอนาคตเด็กให้ออกไปสู้กับโลกกว้างได้ ตำแหน่งหลักเปนประธานหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา

Login