นส.ตัสมี่ หะยีบิลัง – The Blind’s Special Reading

ตำแหน่งที่สนใจ :สนใจตำแหน่งอ่านหนังสือเสียงค่ะ เพราะความตั้งใจในชีวิต เราตั้งใจว่าสักวันนึงเราอยากจะอัดเทปหนังสือเสียงให้ผูัพิการทางสายตาฟังค่ะ ส่วนทักษะอาจจะช่วยได้ในตำแหน่ง English podcast อีกหนึ่งตำแหน่ง เพราะทุนเดิมเป็นคนที่ถนัดด้านภาษาอยู่แล้วด้วยค่ะ

Login