ดร. ฐิติมา กุลจรัสอนันต์ – Better Than Meat

สนใจให้คำแนะนำและไอเดียในส่วนกระบวนการออกแบบกรรมวิธีการผลิต plant based

มีความรู้ด้าน Food Technology

มีประสบการณ์ด้านวางแผนและการผลิตในโรงงานอาหาร 4 ปี

มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย 7 ปี ในช่วงเรียปริญญาเอก

เหตุผลที่สนใจ เพราะอยากร่วมเรียนรู้การทำงานกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ หากประสบการณ์ที่ตนเองมีสามารถเป็นประโยชน์กับเด็กๆได้ก็ยินดีค่ะ

Login