ดร.ชัยชนะ ศรีมงคล – Better Than Meat

@รับตำแหน่งประจำไม่ได้ครับ
(มีงานประจำอยู่แล้วครับ)
@ช่วยแชรไอเดีย ประสบการณ์ได้ครับ
(งานวิศวกรรม งานจัดการองค์กร งานบริหารจัดการสาธารณะ)
@พร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องให้ทีมงานนี้ครับ

Login