ณัชชา เติมสายทอง – หมูชะมวง Prototype

ผู้ช่วยสังเกตการณ์ เป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และอยากผลักดัน learning space ภายในพื้นที่ และอยากเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยใช้ความรู้จากคณะสังคมสงเคราะห์ไปปรับใช้ และต้องการทำงานร่วมกับเครือข่ายใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม

Login