ชนากานต์ บวรรัตนโชติกุล – หมูชะมวง Prototype

ผู้ช่วยสังเกตการณ์ เพราะอยากรู้จัก เรียนรู้พฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ชอบอยู่กับเด็กและ เรียนด้านสาธารณสุขอยู่เลยสนใจอยากทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กในยุคโควิเพื่อนำมาเชื่อมโยงและเป็นแนวทางกับสิ่งที่เรียนอยู่

Login