ชนรรฆ์ พูนวัตถุ – #เอาไงการศึกษาไทย

เป็นโฆษกได้ เขียนบทความได้ ทำงานอยู่สมาคมหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขียนคอลัมน์พิเศษ และอยู่สมาคมวาทศิลป์ น่าจะได้เป็นเลขาฯ สมาคม เคยเป็นโฆษกงานกรีฑาของโรงเรียน เล่นดนตรีได้

สรุป ทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ได้ ถกปัญหาได้ เขียนบทความยาวๆได้ จัดงานอีเว้นท์ พอได้ รับแขกงานถนัด ครับ

Login