แก้ไขไอเดีย

1

ต้องการอาสาสมัครมาช่วยทำอะไร จำนวนเท่าไหร่ อาสาสมัครต้องเข้ามาช่วยเมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย (ไม่เกิน 300 ตัวอักษร)

ต้องการระดมทุนเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ นำไปทำอะไรเมื่อไหร่บ้าง และคาดหวังจะเห็นผลลัพธ์ทางสังคมอย่างไร โปรดอธิบาย (ไม่เกิน 300 ตัวอักษร)

หมายเหตุ: เงินบริจาคสำหรับสนับสนุนการทำไอเดียเพื่อสังคมที่เสนอมาเท่านั้น ไม่สามารถขอเป็นค่าตอบแทนของตัวเองได้

Login