จัดสรรปันส่วน

ในส่วนของความคืบหน้าในเดือนนี้นั้น ทีม BabyHands ประสบปัญหาในเรื่องของเวลา เพราะในช่วงนี้สถานศึกษาของพวกเรา อยู่ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมสายรหัส ซึ่งพวกเราก็เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ ทำให้การจัดสรรเวลาในการมาทำโครงการ มีน้อยลงอย่างมาก ซึ่งทำให้กำหนดการต่างๆในช่วงเริ่มของการทำโครงงานต้องล่าช้าออกไป โดยเฉพาะการทำชิ้นงาน ที่คืบหน้าเพียง 20% เเต่หากผ่านช่วงนี้ไปได้เเล้ว พวกเราก็จะกลับมาทำโครงการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างเเน่นอนครับ